Συγκέντρωση των ζωϊκών αποβλήτων των πτηνοτροφείων της περιοχής μας

Υποχρεωτικά όλοι οι πτηνοτρόφοι της περιοχής, οφείλουν να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον και να συνεργάζονται με τη ΔΕΜ Α.Ε..

 

Όπως είναι γνωστό στο δήμο Μεγαρέων έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η δημοτική επιχείρηση “ΔΕΜ Α.Ε.”, με σκοπό τη συγκέντρωση των ζωϊκών αποβλήτων των πτηνοτροφείων της περιοχής μας  (κοπριά) και την επεξεργασία αυτών (μεταποίηση σε οργανοχουμικό λίπασμα).

 

Η λειτουργία της “ΔΕΜ Α.Ε.” έγινε σε υλοποίηση διατάξεων  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος αλλά και προς όφελος των πτηνοτρόφων, των αγροτών και των κατοίκων της περιοχής μας. Προφανώς λοιπόν  είναι υποχρέωση όλων των πτηνοτρόφων της περιοχής να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις για τους λόγους που προαναφέρονται και που κυρίως ευνοούν τους ίδιους.

 

 Ήδη έχουν αποσταλεί επιστολές από την ΔΕΜ Α.Ε. σε όλους εκείνους οι οποίοι φαίνεται ότι αγνοούν την λειτουργία της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία είναι πολύ αυστηρή και οι παραβάτες  κινδυνεύουν να  υποστούν κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση αδείας λειτουργίας επιχείρησης κλπ).

 

Η διοίκηση του δήμου Μεγαρέων υπενθυμίζει σε όλους τους πτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα νόμιμα, ότι αμέσως υποχρεούνται να συμμορφωθούν και να προσέλθουν στα γραφεία της “ΔΕΜ Α.Ε.”  για να υπογράψουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και να παραδίδουν εκεί  εφεξής τις κοπριές,  με την απλή διαδικασία, που ήδη τηρείται.

 

Οι περισσότεροι των πτηνοτρόφων τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες και  συμβάλλουν έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δυστυχώς όμως  κάποιοι (λίγοι ευτυχώς) δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

Ο δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης για το ζήτημα αυτό δήλωσε: «Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μεγάλο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν άμεσα σε ελέγχους και οι παραβάτες θα υποστούν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button