Σεμινάρια Πληροφορικής για Ανέργους

 

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (trainingvouchers) της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από αυτά.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚ “Ε.ΚΕ.Π.Ε..Ε.” Ε.Π.Ε., πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), εγγεγραμμένο στο μητρώο ΚΕΚ του ΟΑΕΔ (www.voucher.gov.gr)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (www.voucher.gov.gr) και εντάχθηκαν ή είναι επιλαχόντες, από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
  • Αριθμό ΚΑΥΑΣ (από την ηλεκτρονική υποβολή)
  • Επιταγή κατάρτισης (παραλαμβάνεται από ΟΑΕΔ από τις 02/07 – 31/07)
  • Φωτογραφία Ταυτότητας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες

Τμήματα: Πρωινά & Απογευματινά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

02/07/2012

Πληροφορίες – Αιτήσεις:Παπαφλέσσα 35, Ασπρόπυργος ΚΕΚ “Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.” Ε.Π.Ε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:210 5582372, 210 5582373 & 210 5582375,

Ώρες επικοινωνίας και υποβολής αιτήσεων:Καθημερινά από 10:00 έως 18:00, κος Π. Χαραυγής

seminaria_plirofo_anergoi_july2012

Παρόμοια άρθρα

Back to top button