Ψήφισμα συμπαράστασης του Δ.Σ. Δήμου Μεγαρέων στους συμβασιούχους στην καθαριότητα

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στο Δημαρχειακό κατάστημα των Μεγάρων όπου συνεδρίασε ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Μεγαρέων που ζητούσε την συμπαράσταση του Δήμου στους συμβασιούχους της Υπηρεσίας καθαριότητος  και αποφάσισε ομόφωνα την στήριξή του στους εργαζομένους οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εκδίδοντας σχετικό ψήφισμα στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

« Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα διεξοδικά και αντάλλαξε απόψεις αποφάσισε ομοφώνως ότι:

Α) Συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων που αυτή τη στιγμή τελούν σε εργασιακή ομηρία και αβεβαιότητα και τάσσεται υπέρ της εξασφάλισης των θέσεων εργασίας τους:

  • Στηρίζει το έργο και τον ρόλο των εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρώτης γραμμής για τον Δήμο, τους Δημότες και την πόλη.
  • Δηλώνει  ότι όλοι οι συμβασιούχοι θα εξαντλήσουν το σύνολο της σύμβασης τους, εξασφαλίζοντας τόσο την εργασία τους όσο και τις αποδοχές τους.
  • Εκφράζει την πίστη του ότι το πρόβλημα στελέχωσης των δήμων δεν λύνεται με συμβάσεις και πρέπει οι υπαρκτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες να καλύπτονται από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με νόμιμες και αξιοκρατικές διαδικασίες.
  • Υποστηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας, την ανάγκη εξασφάλισης του απαραίτητου εξοπλισμού και τη στελέχωσή της με μόνιμο προσωπικό.
  • Στηρίζει  τον αγώνα των συμβασιούχων – ‘παρατασιούχων’ και Δηλώνει  πως θα σταθεί αρωγός τους σε όποια μορφή ένδικου αγώνα απαιτηθεί.
  • Ζητεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων.

Β) Οι συμβασιούχοι στον τομέα της καθαριότητας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button