Πρωτοποριακές αποφάσεις από το ΔΣ της ΔΕΜ

Σε ένα σύνολο πρωτοποριακών αποφάσεων που στο σύνολό τους θα ανακουφίσουν σε μεγάλο βαθμό οικονομικά το δήμο, προχώρησε το Δ.Σ. της ΔΕΜ. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. προχώρησε σε ομόφωνη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση της λυματολάσπης και του οργανικού υπολείμματος(αποφάγια) των οικιακών απορριμμάτων, από τη στιγμή που το εργοστάσιο της κοπριάς θα πληροί όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις να υποδεχτεί τα προϊόντα αυτά.

Συγχρόνως έλαβε ομόφωνη απόφαση έγκρισης παραγωγής βιοαερίου από το εν λόγω εργοστάσιο.

Οι αποφάσεις αυτές είναι πρωτόγνωρες για τα τοπικά δεδομένα και καταδεικνύουν την προοπτική ανάπτυξης που είναι πλέον εμφανής σύμφωνα με τους νέους κανόνες λειτουργίας του εργοστασίου.

Μέσα από το νέο τρόπο λειτουργίας του προκύπτουν τα τεράστια οικονομικά οφέλη που έχει ο δήμος και που δε σταματούν στο ετήσιο μίσθωμα των 100.000 ευρώ. Ο δήμος αυτή τη στιγμή υφίσταται τεράστια οικονομική αφαίμαξη, καταβάλλοντας κάθε μήνα 176.000 ευρώ στον ΕΔΣΝΑ για την εναπόθεση των οικιακών απορριμμάτων, δηλαδή 2.100.000 ευρώ το χρόνο! Η προσπάθεια της διοίκησης του δήμου έγκειται στην επίτευξη οικονομίας κλίμακας, μειώνοντας το βάρος των απορριμμάτων, με διαχωρισμό του οργανικού υπολείμματος (αποφάγια) από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος διάθεσης.

Επίσης μεγάλη οικονομική ανακούφιση θα υποστεί η ΔΕΥΑΜ με την πολύ σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς και διάθεσης της λυματολάσπης, αφού με την υποδοχή της από το εργοστάσιο της κοπριάς θα ελαχιστοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα.

Παράλληλα με την παραγωγή βιοαερίου από αμιγώς μη επικίνδυνα απόβλητα και από τη χρήση βιοκαυσίμου, ο δήμος θα επωφεληθεί περαιτέρω  οικονομικά, αφού θα έχει πρόσθετα έσοδα από την επένδυση αυτή.

Οι αποφάσεις αυτές  αποδεικνύουν το νέο μοντέλο ανάπτυξης που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση της ΔΕΜ και κατ επέκταση του δήμου, καθώς και την προσπάθεια που γίνεται ώστε να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο οι λειτουργικές δαπάνες του δήμου.

Πολύ σύντομα θα γίνει παρουσίαση του εργοστασίου και των εφαρμογών αυτού, καθώς και τα μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη από τη νέα δομή λειτουργίας του. Η σημερινή λειτουργία του εργοστασίου αποτελεί την απάντηση στη νωθρότητα του παρελθόντος και κάνει υπερήφανο τόσο το Δ.Σ. της ΔΕΜ, όσο και τη διοίκηση του δήμου γι αυτό που παραδίδει στις επόμενες γενεές.

 

Εκ του Δ.Σ. της ΔΕΜ,

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Μαρινάκης

Δήμαρχος Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button