Προσωρινή κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών 2019 & ενστάσεις

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 793815/04-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής, ανακοινώνεται ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει αναρτήσει σε διαδικτυακή εφαρμογή την προσωρινή κατανομή επιλέξιμων βοσκότοπων για το έτος 2019.

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι και φορείς μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή των βοσκήσιμων γαιών και να καταθέσουν αίτημα για χωροταξική ανακατανομή στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. (Ελ. Βενιζέλου 82, Ελευσίνα – 2ος όροφος).

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ. στα τηλέφωνα 2131600825 και 2131600813.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button