Προσωρινή η αλλαγή του ωραρίου στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων σύμφωνα με τη ΔΥΠΕ

Ακολουθεί δελτίο τύπου:
Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, στις 14/6/2019 αποφάσισε την προσωρινή τροποποίηση της λειτουργίας του 1ου Κέντρου Υγείας Μεγάρων, λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού, που προέκυψε από τη συνταξιοδότηση δύο ιατρών και την αναρρωτική άδεια άλλων δύο και κατόπιν της της αδυναμίας εξεύρεσης ικανού αριθμού Γενικών Ιατρών προς εφημέρευση, μετά από επανειλημμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τα Κ.Υ. και τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς μας.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη ενδιαφέροντος από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων αλλά και γενικούς ιατρούς, για την εγγραφή τους στον Πίνακα Επικουρικών ιατρών για το 1ο Κ.Υ. Μεγάρων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη μίας θέσης Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής.

Η απόφαση της προσωρινής τροποποίησης της λειτουργίας του 1ου Κέντρου Υγείας Μεγάρων ελήφθη λόγω της αδυναμίας συνεχούς εφημέρευσης της μοναδικής ιατρού του Κ.Υ,. με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του προσωπικού της μονάδας.

Εξακολουθούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση ιατρών για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η πλήρης και ασφαλής λειτουργία του.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button