Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου με την υπ ‘ αριθμ. Πρωτ. 20773/2015 ανακοίνωση, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μεγαρέων 3/3/2015, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που θέλει να αποκτήσει νέα ΑΔΕΙΑ ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει ήδη υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση  www.patt.gov.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αίτηση και τα δικαιολογητικά, στην Περιφέρεια Αττικής (Email: [email protected]) και στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Μεγαρέων (αρμόδιος κ. Γκίνης Ιωάννης τηλ.22963 20106).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button