Προικοδότηση άπορων κορασίδων από το «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλιανού Γκίνη»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη, θα γίνει προικοδότηση δέκα (10) απόρων κορασίδων από το ίδρυμα «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη» στο οποίο είναι Πρόεδρος και για ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται γνωστοποιούνται τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη» και Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Γρηγόρης Σταμούλης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι:

Κατά το τρέχον έτος 2021 θα γίνει προικοδότηση μέχρι δέκα (10) κορασίδων των Μεγάρων δια καταθέσεως σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα του χρηματικού ποσού των 500 €, μετά την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 131/5-6-1979 τ. Α).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν κορασίδες, το ετήσιο εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 5.269,00 €, χωρίς περιουσιακή κατάσταση, άγαμες, δημότισσες Μεγάρων, ηλικίας 15-40 ετών (γεννηθείσες κατά τα έτη 1981-2006). Πληρουμένων των παραπάνω προϋποθέσεων προτεραιότητα θα επιδειχθεί στις ορφανές κορασίδες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου από τις 1/11/2021 έως τις 30/11/2021.

Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για νέες άνω των 18 ετών

– Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στον Δήμο Μεγαρέων
– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
– Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών της κορασίδος και των γονέων
Ε9

Β. Για νέες 15-18 ετών

– Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στον Δήμο Μεγαρέων και υποβάλλεται από τον γονέα
– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
– Εκκαθαριστικό σημείωμα των δύο τελευταίων ετών των γονέων του ανηλίκου
– Ε9 των γονέων του ανηλίκου

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
Δήμαρχος Μεγαρέων

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button