Πορίσματα για τη χαλαζόπτωση της 8ης Νοεμβρίου και την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017

Πορίσματα για τη χαλαζόπτωση της 8ης Νοεμβρίου και την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Πορίσματα διοικητικού ελέγχου για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «Ετήσιο 2017» – Χαλάζι της 8ης Νοεμβρίου και Πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου.

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου:

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα 18/06/2019 πίνακες Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «Ετήσιο 2017», στους οποίους περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.
Οι πίνακες είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18/07/2019 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να προσέρχεται στην υπηρεσία (Συλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318) ώστε να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.
Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμα του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

Related posts