Ανακοινώθηκε ο πίνακας εκτίμησης ζημιών από χαλάζι – Ενστάσεις ως 14/3

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. στις 04/03/2019 κοινοποίησε στο Δήμο Μεγαρέων τον πίνακα εκτιμήσεως ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο χαλάζι που σημειώθηκε στις 04/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ανταποκρίτρια του Ε.Λ.Γ.Α. (Συλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), προκειμένου να λάβουν γνώση των στοιχείων του πίνακα και να υποβάλουν μέχρι 14/03/2020 τυχόν ενστάσεις, αν δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button