Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Τραπεζική Αργία: Συνήθη ερωτήματα πολιτών και απαντήσεις

Στο πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης των κατοίκων της Δυτικής Αττικής σχετικά με όσα ισχύουν κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, κατόπιν πρωτοβουλίας του  Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, εκδόθηκε σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο.

 

Το Πληροφοριακό Δελτίο (συνημμένο) βασίζεται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις τραπεζικές εργασίες, την εφορία, το δικαστικό σύστημα, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, τις μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία, τη ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ, θέματα πληρωμών των αγροτών.

 

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα επικαιροποιείται καθημερινά, ενσωματώνοντας τις όποιες νέες τροποποιήσεις ή επιπρόσθετες παροχές για τη καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

 

 

Επισημαίνεται ότι η άρνηση πληρωμής με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εκτός του ότι είναι μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς, συνιστά ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30-6-2015 (ΦΕΚ 66Α/30-6-2015).

 

Αναλυτικά:

 

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Τι σημαίνει τραπεζική αργία; Ποιες τράπεζες αφορά;

Οι τράπεζες είναι κλειστές (δεν δέχονται κοινό).

 

Αφορά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. 1

 

Ποιο είναι το ποσό ανάληψης που επιτρέπεται από τα ΑΤΜ;

60 ευρώ ανά ημέρα και κάρτα.

 

Σε κάρτες με περισσότερους συνδεδεμένους λογαριασμούς, το όριο ανάληψης είναι 60 ευρώ.

 

Σε λογαριασμούς με περισσότερους δικαιούχους και περισσότερες κάρτες, το όριο είναι 60 ευρώ ανά κάρτα κάθε δικαιούχου.

 

Σε λογαριασμό με ένα δικαιούχο και περισσότερες της μίας κάρτες, το όριο είναι 60 ευρώ για το σύνολο των καρτών.

 

Ποιο ποσό χρημάτων μπορώ να χρησιμοποιήσω με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός/ όριο χρημάτων για συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

 

Μπορώ να κάνω ανάληψη μετρητών με πιστωτική κάρτα; Εάν ΝΑΙ, υπάρχει όριο;

ΝΑΙ, με όριο τα 60 ευρώ.  

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω προπληρωμένη κάρτα που είχε εκδοθεί πριν την 29η Ιουνίου 2015;

ΝΑΙ, μέχρι του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας.

 

Μπορώ να λάβω νέα προπληρωμένη κάρτα;

ΟΧΙ. Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.

 

Μπορώ να πραγματοποιώ πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής; Υπάρχει κάποιο όριο στα χρήματα που μπορώ να μεταφέρω;

ΝΑΙ, μπορείς να μεταφέρεις ποσά μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής μόνο για πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. ΟΧΙ, δεν υπάρχει όριο για αυτές τις συναλλαγές, μπορείς να μεταφέρεις όποιο ποσό θέλεις.

 

Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται πλήρως από περιορισμούς; Ποια η διαδικασία αίτησης;

Εξαιρούνται συναλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων, εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών και διδάκτρων στο εξωτερικό. Οι συναλλαγές αυτές επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος των τραπεζών σε Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του ΓΛΚ.

 

Τα αιτήματα του συναλλακτικού κοινού υποβάλλονται στις τράπεζες, σύμφωνα με οδηγίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (http://www.hba.gr/6Mme/UplFiles/deltia_typou/Pinakas1 300615.pdf).

 

Ισχύουν οι πάγιες εντολές που έχω κάνει για πληρωμή λογαριασμών;

ΝΑΙ, ισχύουν, εφόσον αφορούν πληρωμή σε λογαριασμούς στην Ελλάδα.

 

Επιβάλλεται τόκος υπερημερίας σε απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά την τραπεζική αργία;

ΟΧΙ

 

Επιτρέπεται η άρνηση καταστημάτων να δεχτούν πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα; Επιτρέπεται να απαιτούν καταβολή μόνο μετρητών;

ΟΧΙ. Η άρνηση πληρωμής με πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες ή με ηλεκτρονική πληρωμή, συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται.

 

  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

Τρέχουν κανονικά οι δικαστικές προθεσμίες κατά την τραπεζική αργία;

ΟΧΙ, αναστέλλονται.

 

Τρέχουν κανονικά οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων;

ΟΧΙ, αναστέλλονται.

 

Προβλέπεται κάτι για τη διενέργεια πλειστηριασμών, εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων;

ΝΑΙ, αναστέλλονται κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2015 – 8 Ιουλίου 2015, καθώς τα δικαστήρια αναστέλλουν τις εργασίες τους λόγω της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.

 

  • ΕΦΟΡΙΑ

 

Μπορώ να καταβάλλω με ηλεκτρονική πληρωμή δόσης οφειλής στην εφορία; Με ποιους άλλους τρόπους μπορώ να πληρώσω;

ΝΑΙ. Εναλλακτικά μπορείς να καταβάλεις το ποσό με μετρητά, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στη .Ο.Υ., χωρίς όριο ποσού, στα ΑΤΜ, στα ΕΛΤΑ.

 

Εάν έχω δόση οφειλής που λήγει μέσα στην τραπεζική αργία και δεν καταφέρω να την πληρώσω, θα έχω συνέπειες, όπως τόκο ή θα χάσω τη ρύθμιση;

ΟΧΙ. Δεν θα επιβληθεί τόκος ούτε θα χαθεί η ρύθμιση για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία.

 

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται κανονικά;

ΝΑΙ

 

Εάν προκύψει φόρος που πρέπει να καταβληθεί από τη νέα φορολογική δήλωση, έχω συνέπειες εάν δεν καταφέρω να την καταβάλω την περίοδο της τραπεζικής αργίας;

ΟΧΙ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία.

 

  • ΔΕΗ- ΕΥΔΑΠ

 

Θα γίνονται διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας;

ΟΧΙ

 

Θα γίνονται διακοπές υδροδότησης (ΕΥΔΑΠ) κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας;

ΟΧΙ

 

  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Προβλέπεται κάποια διευκόλυνση για τη μετακίνηση με τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες;

ΝΑΙ, η μετακίνηση είναι ΔΩΡΕΑΝ για το διάστημα για το διάστημα 29 Ιουνίου-6 Ιουλίου 2015 για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ.

 

Προβλέπεται κάποια ειδική διευκόλυνση για τη μετακίνηση με τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες;

ΝΑΙ, η μετακίνηση για τους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και μετά την 6ηΙουλίου 2015. Επίσης, διαγράφονται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2015 για μη καταβολή κομίστρου για τους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ.

 

  • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Προβλέπεται κάποια ειδική διευκόλυνση για την ανάληψη ποσών από τις συντάξεις;

ΝΑΙ. Από την 1η Ιουλίου 2015, και για τρείς συναπτές ημέρες, θα ανοίξουν περί τα 1000 τραπεζικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα για να εξυπηρετήσουν τους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν κάρτες ανάληψης ή χρεωστικές κάρτες και οι οποίοι θα μπορούν να αποσύρουν έως 120 ευρώ μετρητά μία φορά μόνον κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

 

Ποια τραπεζικά καταστήματα θα ανοίξουν για να εξυπηρετήσουν τους συνταξιούχους; Στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών  http://www.minfin.gr/?q=el/news/news/katasthmata-5%20trapezwn έχουν γνωστοποιηθεί όλα τα υποκαταστήματα ανά Τράπεζα.

 

  • ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Προβλέπεται κάποια παράταση προθεσμιών υποβολής σχεδίων βελτίωσης;

ΝΑΙ. Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία μέχρι 20 Ιουλίου 2015 για Σχέδια Βελτίωσης που έχουν εγκριθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την καταβολή των πληρωμών στον αγροτικό τομέα (ενισχύσεις ΚΑΠ, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, πληρωμές προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης);

ΟΧΙ

 

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Προβλέπεται κάποια εξαίρεση/ παρέκκλιση/ αναστολή της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας;

ΟΧΙ, ισχύει στο ακέραιο η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Η μισθοδοσία καταβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε με έγκριση της Ειδικής Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών/ ΓΛΚ.

 

Προβλέπεται κάποια παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών;

ΝΑΙ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ανακοινώσει παράταση μέχρι 10-7-2015.

 

  • ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Πώς μπορεί να προστατευθεί ο καταναλωτής έναντι ανατιμήσεων των προϊόντων/ αισχροκέρδειας;

Μπορεί να καταγγείλει τα φαινόμενα στο 1520. Οι Υπηρεσίες της ΓΓ Εμπορίου και της Περιφέρειας διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους σε σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων και λαϊκές αγορές.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button