Περιφέρεια Αττικής: Ευρεία άσκηση Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΔΑ 2022» για τη Δ. Αττική

Λ. Κοσμόπουλος: «Συνεργαζόμαστε με τους φορείς τις περιοχής μας με σχέδιο και προγραμματισμό στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΔΑ 2022» για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη και με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Λευτέρη Κοσμόπουλου και φορέων της Δυτικής Αττικής, όπως πληροφορεί δελτίο τύπου από το γραφείο του κ. Κοσμόπουλου.

Στόχος της άσκησης «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΔΑ 2022» ο έλεγχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Δυτικής Αττικής, καθώς και ο διάλογος μεταξύ των ασκούμενων για τον τρόπο αντιμετώπισης της παρουσιαζόμενης στο σενάριο κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Την κήρυξη έναρξης της Άσκησης έδωσε ο Δρ. Νίκος Πασσάς, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι απέναντι στην τεράστια πρόκληση, της κλιματικής κρίσης για το μέλλον και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, η Περιφέρεια Αττικής, πρωτοστατεί, ενεργοποιώντας κάθε δυνατότητα και κάθε διαθέσιμο πόρο που διαθέτει.

«Η σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η κλιματική κρίση, αποτελεί την καρδιά των νέων πολιτικών μας, που ήδη εφαρμόζουμε στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής, από τον Μάρτιο του 2021 έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής».

Η σημερινή άσκηση αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, αποτελεί τη συνέχεια των ασκήσεων πεδίου καταστολής πυρκαγιάς που διεξήγαγε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής το προηγούμενο διάστημα. Επιπρόσθετα, η παρούσα άσκηση έχει σαν σκοπό, την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αλλά και την ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, επεσήμανε ότι «Τα τελευταία χρόνια, από την ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής, τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα» και αναφέρθηκε διεξοδικά στις μελέτες και στα τεχνικά έργα, τα όποια έχουν υλοποιηθεί, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην Δυτική Αττική. Τόνισε την άψογη και διαχρονική συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Πυροσβεστικό Σώμα, ιδιαίτερα κατά διάρκεια των κρίσιμων ωρών εκδήλωσης των τριών μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν την Δυτική Αττική. Επιπλέον, επεσήμανε σπουδαιότητα της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής, με κορυφαία επιστημονικά Ιδρύματα της Χώρας, που ως σκοπό έχουν την χαρτογράφηση και κατ’ επέκταση, τις άμεσες παρεμβάσεις στα κρίσιμα σημεία, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή τρωτότητα και στην Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της άσκησης ήταν οι εξής:

– Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
– Η δοκιμασία της σύγκλησης και λειτουργίας ενός έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η δοκιμασία της λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.
– Ο έλεγχος του υφιστάμενου Σχεδίου, της κατανομής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα με την διεξαγωγή της άσκησης, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με την εμπλοκή και τη συνεργασία Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την άσκηση παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης , ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ε. Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Ε. Κοσμόπουλος, η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Καρδαμίτση, . Παρόντες ήταν επίσης ο Φ. Στομπολιάδης, Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου & Παρακολούθησης Σχεδίων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο Δρ. Σπ. Βασιλάκος, Διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, ο Δρ. Χ Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΑΑΔ ΕΤ/ΕΑΑ, ο Περιφερειάρχης Αττικής του Π.Σ. Δ. Πατράκης, ο Προϊστάμενος Διοίκησης Αθηνών – Άρμα Αττικής του Π.Σ Α. Μεσιμερτσής, ο Διοικητής της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δ. Κωστής, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής Ε. Ράπτης, ο Αστυνόμος Α’ της Αστυνομικής Δ/νσης Δ. Αττικής Δ. Μπατσάρας, ο Αστυνόμος Α’ της Άμεσης Δράσης Ζ. Καββαδίας, ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Π. Κολοβέτζος, ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέων Κ. Φυλακτός, εθελοντές και άλλοι.

Συμμετέχοντες/Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:
Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Σχεδίων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND / ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής , Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ/νση Αλιείας Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Γραφείο Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελές Γραφείο Τύπου, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δήμος Μεγαρέων, 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής “ Έπος ”, Σώμα Έρευνας και Διάσωσης, Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων ΑΟ “Κούρος”, Ομάδα Εθελοντών Μεγαριτών “ΟΕΜ” , Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου “Θρία”.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button