Περιφέρεια Αττικής: «Εμβληματικό έργο η νέα χάραξη Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών με χρηματοδότηση 54,7 εκ. ευρώ»

Με χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής δημοπρατείται το μεγάλο έργο κατασκευής νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών (Π.Ε.Ο.Α.Θ.) (Β’ τμήμα), όπως πληροφορεί σχετικό δελτίο τύπου εκ του γραφείου του αντιπεριφερειάρχη, Λευτέρη Κοσμόπουλου, αναφέροντας ακολούθως:

Με προϋπολογισμό 54,7 εκατομμυρίων ευρώ 37.661.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α.) η Περιφέρεια Αττικής, με ενέργειες του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και του αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, υλοποιεί ένα μεγάλο έργο στη Δυτική Αττική, με εξασφαλισμένους πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωσης της υφιστάμενης στην ΠΕΟ Αθηνών Θηβών. Η αρχή του έργου χωροθετείται στο πέρας του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών στο τμήμα Μάνδρα – Οινόη.

Πρόκειται για ένα οδικό έργο, στο τμήμα από την παράκαμψη της Μάνδρας και μέχρι το 17ο Χιλιόμετρο (Οινόη), το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση του χρόνου μετακίνησης και στη μείωση των ατυχημάτων.
Το έργο χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα: το πρώτο τμήμα μήκος 3,65χλμ αφορά στη χάραξη που εγκαταλείπει την υφιστάμενη ΠΕΟ ΑΘ και κινείται βορειότερα και σχεδόν παράλληλα με αυτή, το δεύτερο τμήμα μήκους 1,05 χλμ (συνέχεια του προηγούμενου) αφορά στο τμήμα της αρτηρίας που είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας και το τρίτο μήκους 6,36 χλμ (συνέχεια του προηγουμένου) αφορά στο τελευταίο τμήμα της αρτηρίας.

Ο κ. Κοσμόπουλος ανέφερε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί ένα εμβληματικό έργο για την Δυτική Αττικά αλλά και ευρύτερα την Αττική, και αναμένεται να παραδοθεί ένα σύγχρονο και κυρίως ένα ασφαλές οδικό δίκτυο.

Γίνεται πρακτικά «σύμπτυξη» ενός μεγάλου δρόμου, του β’ τμήματος της ΠΕΟΑΘ, που «παιδεύει» καθημερινά όλους εμάς στην Δυτική Αττική αλλά φέρνει και προσελκύει επισκέπτες στις όμορφες περιοχές της Μάνδρας και της Οινόης. Προτεραιότητά μας στην Περιφέρεια Αττικής και του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη η οδική ασφάλεια, η υλοποίηση έργου, με έμπρακτα αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button