Παρέμβαση Κατερίνας Πιπιλή για το ρέμα Έξω Βρύσης

Το ενδιαφέρον και η αγωνία μου για τον κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων που βρίσκονται πλησίον του Ρέματος της Έξω Βρύσης στα Μέγαρα, αλλά και της ευρύτερης περιοχής αυτής, είναι ιδιαίτερα έντονο και γι’ αυτό η συγκεκριμένη επιστολή μου σκοπό έχει να δοθεί μια λύση προς όφελος των πολιτών και προς αποφυγή άμεσου κινδύνου.

 

Αφ’ ενός δεν επικροτώ τις παράνομες συνδέσεις έπειτα από αυτοψία των εποπτών Δημοσίας Υγείας που πραγματοποίησαν την 3η Οκτωβρίου 2013 και σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτής αναφέρεται στην επιστολή τους ότι πρόκειται για πιθανώς βοθρολύματα καθώς και λόγω των στάσιμων υδάτων παρατηρήθηκε ανάπτυξη έντονης βλάστησης και έντονη δυσοσμία. Η επόπτης Δημόσιας Υγείας κ. Ελένη Νίκα αναφέρει ρητά ότι εγκυμονούν κίνδυνοι της Δημόσιας Υγείας με την υπόθεση να προωθείται στην αρμόδια εισαγγελία.

 

Αφ’ ετέρου ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης πρέπει να ενημερωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για τον καθαρισμό των ρεμάτων όπως περιγράφονται οι υποχρεώσεις της στην Τεχνική περιγραφή και υπάγεται σύμφωνα με το Παράρτημα I Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  31/03/2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών» στην κατηγορία 1 και στο τμήμα με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 30721800-5 (Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους).

 

Αναλυτικά οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων περιλαμβάνουν τα εξής: απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλικιών, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, καθώς και κοπής εκριζωμένων δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων.

 

Αν λοιπόν ο Δήμαρχος Μεγάρων κ. Ιωάννης Μαρινάκης δεν έχει τα μέσα ή την δυνατότητα να βρει τους Υπεύθυνους που έχουν πραγματοποιήσει παράνομες συνδέσεις στους αγωγούς ομβρίων υδάτων, παρόλα αυτά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ΑΜΕΣΑ και εν όψει βροχοπτώσεων την χειμερινή περίοδο.

 

Σύμφωνα με την απόφαση 318/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ποσό που θα διατεθεί για τον καθαρισμό των Ρεμάτων της Δυτικής Αττικής είναι 500.000,00€ για το έτος 2013 σύμφωνα με τον κωδικό έργου 2012ΕΠ085500125.

 

Η πρότασή μου λοιπόν είναι ότι αφενός είναι επιτακτική η ανάγκη να καθαριστεί το ρέμα της Έξω Βρύσης άμεσα και για αυτό προτείνω να γίνει κατ’ εξαίρεση ο καθαρισμός ακόμα και των πιθανών βοθρολυμάτων που βρίσκονται εντός αυτού, και τα πρώτα χρήματα που θα εκταμιευθούν από το συνολικό ποσό των 500.000€ να δοθούν για τον καθαρισμό εν λόγω του ρέματος από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

Ωστόσο η εν λόγω πρόταση αυτή δεν αναιρεί ούτε θα πρέπει να προκληθεί καθυστέρηση για τις όποιες διαδικασίες πρέπει να γίνουν για να βρεθούν οι παρανομούντες που έχουν συνδεθεί με το ρέμα.

 

Η επιπρόσθετη πρόταση μου είναι ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης να επιλύσει το πρόβλημα άμεσα και να προβεί σε μια συζήτηση συνεργασίας είτε με την ΕΥΔΑΠ όπου η τελευταία διαθέτει ειδικά μέσα εύρεσης παράνομων συνδέσεων είτε ο Δήμος με ίδια μέσα να επιλύσει το πρόβλημα για να σταματήσει επιτέλους αυτή η μεταφορά εγγράφων μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, ενώ ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας να ελλοχεύει.

 

Η όποια καθυστέρηση προκαλεί σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθώς και της υγείας των πολιτών και σύμφωνα με την έκθεση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Δ.Α. εκτός από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την φάση ελέγχου θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση γιατί ούτως η άλλως η έκθεση έχει σταλεί στην αρμόδια εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας την δίωξη και την εφαρμογή ποινικών κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button