Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών για χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια

 

Από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεωνδικαιολογητικών σχετικά με την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από 16/06/2012 σε 17/12/2012.

Επισημαίνεται ότι υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά εφόσον προϋφίστανται της 20/12/2005 και είτε δεν έχουν άδεια, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

 

Επιπλέον όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20/12/2005 και έως την  16/06/2011 δεν απέκτησαν την προβλεπόμενη σχετική άδεια υποχεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδεια χρήσης νερού έως 17/12/2012.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Αττικής ( Πολυτεχνείου 4, Αθήνα ).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στα τηλέφωνα: 2132101115, 2132101145 και 2132101146.

 

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται και από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Μεγαρέων, (Π. Γεωργακή 8, τηλ. 2296028210)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button