Παν. Μαργέτης: «Πολιτική Προστασία: Ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας»

Ακολουθεί άρθρο – επιστολή του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Μεγαρέων, επικεφαλής του συνδυασμού «Ορίζοντες Μεγάρων – Νέας Περάμου» και υποψήφιου δημάρχου Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαργέτη.

Η κλιματική κρίση είναι πλέον ορατή σε όλους και δυστυχώς βιώνουμε σε ετήσια βάση ακραία φυσικά φαινόμενα που προκαλούν μικρότερες ή μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές. Ο Δήμος Μεγαρέων, όπως και κάθε δήμος της χώρας, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση αυτών των φαινομένων.

Αυτό επιβάλει την οργανωμένη λειτουργία Γραφείων Πολιτικής Προστασίας, που θα μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης, υποδομής και μέσων πολιτικής προστασίας. Ο Δήμος πρέπει, επίσης, να οργανώσει τη διάθεση και το συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού (μόνιμου προσωπικού και εθελοντών) με κατάλληλη εκπαίδευση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Οι δράσεις που επιβάλλεται να κάνει ο δήμος είναι:

1. Η οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών του Δήμου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών.

2. Η διοργάνωση ημερίδας ή συνεδρίου με θέμα την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών

3. Η εκπαίδευση των μαθητών στα σχολεία όλων των βαθμίδων για την προστασία και την ενεργοποίηση και αυτής της ηλικιακής ομάδας.

4. Η υλοποίηση ασκήσεων με συλλόγους και φορείς του δήμου που ο καθένας στην περιοχή του μπορεί να προετοιμάσει τους δημότες για να μπορούν να προστατευτούν σε ατομικό επίπεδο αλλά και να συμβάλλουν στο συνολικό σχέδιο δράσης.

Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός μόνο ανθρώπου, είτε είναι αντιδήμαρχος είτε αιρετός, ούτε συγκεκριμένων υπαλλήλων του Δήμου. Η πολιτική προστασία επίσης δεν είναι ένα σχέδιο δράσης «στα χαρτιά». Η πολιτική προστασία είναι υπόθεση όλων των πολιτών και ο Δήμος πρέπει να έχει το συντονισμό που θα προστατεύσει, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, τις ανθρώπινες ζωές, το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες όλων μας.

Οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ έχουν δρομολογήσει όλα εκείνα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, έτσι ώστε το σχέδιο δράσης του δήμου στο επίπεδο της πρόληψης και της εκπαίδευσης των πολιτών να επικαιροποιηθεί, να εφαρμοστεί και σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος και να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των συνεπειών με την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου.

Παναγιώτης Μαργέτης
Δημοτικός Συνδυασμός ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button