Ομόφωνο ΟΧΙ ενάντια στις υδατοκαλλιέργειες

Το ΔΣ του Δήμου Μεγαρέων έλαβε ομόφωνα απόφαση ενάντια στο σχέδιο ΚΥΑ περί Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με αυτό ο Δήμος Μεγαρέων κατατάσσεται μετά την επικαιροποίηση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ (Πρακτικό 32ης Συνεδρίασης, Θέμα 1ο /18.09.2002) περί «στρατηγικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών» στην κατηγορία Β.9, δηλαδή ως περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΑΥ) (Β.9) και ειδικά οι περιοχές Κακιάς Σκάλας και Νέας Περάμου χαρακτηρίζεται ως εν δυνάμει Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ) με «κωδικό προτεινόμενης ζώνης» ΥΔΚ4 και ΥΔΚ5 αντίστοιχα. Τόσο η μια όσο και η άλλη ως εν δυνάμει θαλάσσιες περιοχές οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις χωροθέτησης, στοιχεία που σχετίζονται με α) χαρακτηριστικά περιβαλλοντικού χαρακτήρα, β) χαρακτηριστικά χωροταξικού χαρακτήρα και γ) χαρακτηριστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε έγκριση χωροθέτησης ΠΟΑΥ απαιτεί τη γνωμοδότηση του Δήμου σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 5, σημ. 25,26,69 του ν. 3852/10. Οι παραπάνω θαλάσσιες περιοχές (Κακιά Σκάλα, Ν. Πέραμος) δεν επιδέχονται καμιά περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφού γειτνιάζουν με βαρειάς όχλησης βιομηχανίες όπως οι εγκαταστάσεις του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα και οι εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης αργού πετρελαίου των ΕΛΠΕ κοντά στην Πάχη Μεγάρων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button