Ομάδα Τοπικής Δράσης στην Αττική ύπαιθρο (;)

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/10/2019 στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας συνάντηση-συζήτηση συλλογικοτήτων για την ανάγκη δημιουργίας μιας μορφής πλατφόρμας συνεννόησης των συλλογικοτήτων της υπαίθρου της Αττικής προσβλέποντας στην Τοπική Ανάπτυξη.

Ήταν η τέταρτη φετινή συνάντηση-συζήτηση φορέων για ανταλλαγή σκέψεων & ενημέρωσης για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Local Action Group-LAG ή GAL) και την πιθανότητα να είναι χρήσιμες στην ύπαιθρο της Αττικής, η οποία δέχεται την ισχυρή πίεση τσιμεντοποίησης αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να εξυπηρετεί το κλεινόν άστυ με τα 4 ή 6 ή 7 εκατομμύρια ανθρώπων καθημερινά και να είναι βιώσιμη για τους κατοίκους της.

Η πρώτη συνάντηση έγινε από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, στο Μενίδι, η δεύτερη συνάντηση έγινε από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής στην Παλήνη και η τρίτη συνάντηση έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Κερατέας.

Η επόμενη συνάντηση-συζήτηση-ενημέρωση προγραμματίζεται να γίνει στις 9 Νοε 2019, στις 18.00, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καπανδριτίου, ανοικτή σε όλες τις συλλογικότητες της Αττικής υπαίθρου, και κυρίως της Βόρειας Αττικής.

Στην Κερατέα (15/10/2019) προσήλθαν πολλοί και μεταξύ αυτών οι: Δημήτρης Λεβαντής (φιλοξενών, πρόεδρος ΑΣ Κερατέας), Ζωή Ιωαννίδου (ΑΣ Κερατέας), Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής), Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), Αθανάσιος Κελμάγερ (πρόεδρος Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών), Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος (πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων), Δημήτριος Θέος (πρόεδρος Δροσιάς), Αλέξανδρος Κολοβός (Μελισσοκομικός Σύλλογος ΚΕΝΤΡΙ), Μαρία Χατζηδάκη (εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΗ), Στέλιος Καρβελούτσος (Κτηνοτρόφος Κορωπίου), Ευαγγελία Μωραΐτη (κτηνοτρόφος Μεγάρων), Αθηνά-Ελπίδα Μιχαηλίδου (Μέγαρα), Γιάννης Βαβουράκης (ελαιοκαλλιεργητής), Μόρφω Μακρά, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χάλαρης, Ευάγγελος Χατζηδάκης, Ιωάννης Δημητρίου, Σταμάτης Καράς, Αντώνιος Λιούμης, Δημήτριος Μιχαηλίδης κ ά.

Μεταξύ όσων συζητήθηκαν είναι και το γενικό πλαίσιο της Ομάδας Τοπικής Δράσης, όπου ξεκαθαρίσθηκε ότι η Ομάδα Τοπικής Δράσης-ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ για την Κοινοτική-Τοπική Ανάπτυξη της Υπαίθρου της Αττικής, είναι μια πλατφόρμα (άτυπη ή/& τυπική) συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, αύξησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου, σύνθεσης προτάσεων, διαμόρφωσης προτάσεων για master plan, διαχείρισης και προώθησης του κοινού σχεδίου τοπικής-κοινοτικής ανάπτυξης.

Μια Ομάδα Τοπικής Δράσης δημιουργείται για την συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των πόρων της περιοχής, στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη & ανάπτυξη συλλογικών δομών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στην κοινοτική και κοινωνική ανάπτυξη, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικότερα στην βελτίωση της ζωής, εργασίας και στην ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου της Αττικής, σε συνεργασία και εφόσον ζητηθεί και ΟΤΔ άλλων περιοχών.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αττικής-ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ δεν υποκαθιστά τις δομές που δρουν στην Αττική, ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας μορφής νομική ή οικονομική δέσμευση ή εκπροσώπηση.

Η ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ αποτελεί πρωτοβουλία των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, στις περιοχές της υπαίθρου της Αττικής, στην οποία εκπροσωπούνται δημόσιοι, ιδιωτικοί & κοινωνικοί φορείς της υπαίθρου της Αττικής.

Μια ΟΤΔ βασίζεται στα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά, που είναι: Η ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, Η προσέγγιση από τη βάση («από κάτω»), Η καινοτομία, Ο ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας, Η Δικτύωση και Η συνεργασία & συνέργειες μεταξύ όλων.

Έγινε κατανοητό ότι η συμμετοχή στην Ομάδα Τοπικής Δράσης δεν δημιουργεί κάποια νομική δέσμευση ούτε δίνει δικαίωμα εκπροσώπησης σε κάποιον ή σε κάποια δομή. Οι συμμετέχοντες, εφ όσον απαιτείται, όσοι συμφωνούν, μπορεί να συστήνουν κατά περίσταση, τυπικές δομές με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων.

Μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 θα γίνονται ενημερώσεις με πρωτοβουλία όποιας συλλογικότητας (τοπικής ή κινηματικής) το θέλει, με συντονιστή τον κ. Δημήτριο Μιχαηλίδη (6998282382). Μετά τον Δεκέμβριο 2019 θα σχηματισθεί Ομάδα Πρωτοβουλίας που θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες για την σύνθεση της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

Η κ. Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231) θα λειτουργεί προσωρινά ως τεχνική υποστήριξη των επόμενων εκδηλώσεων, όπου κάθε συλλογικότητα μπορεί να απευθύνεται για τον ορισμό ημέρας συνάντησης-ενημέρωσης στην περιοχή τους. Η κ. Μάγδα Κοντογιάννη είχε μετάσχει στην ενημερωτική εκστρατεία το 2015-2016 με δεκαοκτώ (18) συναντήσεις και Επισκέψεις Μελέτης σε λειτουργούσες ΟΤΔ στην Ελλάδα, τις πολύτιμες εμπειρίες των οποίων θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθούν στην νέα προσπάθεια.

Στόχος της νέας προσπάθειας, όπως είπε ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής) είναι:
Μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 να γίνουν ανοικτές ενημερώσεις
Μετά τον Δεκέμβριο 2019 να συσταθεί η Ομάδα Πρωτοβουλίας με βάσει τις αποφάσεις των ΔΣ των συλλογικοτήτων που θα θέλουν να μετέχουν
Το 2020 να συνταχθούν σχέδια και να ασκηθούν πρωτοβουλίες για την ένταξη της υπαίθρου της Αττικής σε Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης
Το 2021-2027 να συνταχθούν και να υποβληθούν προτάσεις σε Προγράμματα

Ο κ Δημήτριος Λεβαντής (πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας) υπερθεμάτισε στην πρόταση ενεργοποίησης των τοπικών συλλογικοτήτων, και θύμισε σε όλους ότι μόνο χάρις στην συντονισμένη προσπάθεια των συλλογικοτήτων της Αττικής το 2006-2007 επιτεύχθηκε η αναγνώριση του δικαιώματος σε νέους της υπαίθρου τςη Αττικής, για πρώτη φορά, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013, αλλά και σε Σχέδια Βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Αττικής υπαίθρου.

Ήδη προγραμματίσθηκε συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου «Σκέψεις για την Τοπική Ανάπτυξη», που θα γίνει στις 30 Νοε 2019, στις 19:00, στον Πολυχώρο Αθηναίς (Βοτανικός, Αθήνα), στα πλαίσια του Gr Bossible που οργανώνει το Skywalker (www.stentoras.gr).

Η επόμενη ανοικτή συνάντηση προγραμματίστηκε για το Σάββατο, 9 Νοε 2019, στις 18.00, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου (Λεωφ. Αθηνών-Καλάμου).
Πληροφορίες: κ. Αργυρώ Ντάση – 6932686658 & κ. Μάγδα Κοντογιάννη – 6932094231.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button