ΟΛΕ: Σε εξέλιξη εργασίες ανέλκυσης ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας

Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ σύμφωνα με το οποίο, μετά από σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Απόστολου Καμαρινάκη, στο πλαίσιο σχεδιασμού δράσεων και υλοποίησης μέτρων απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων πλοίων για την εξασφάλιση συνθηκών ακώλυτης ναυσιπλοΐας, εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας των θαλάσσιων και εν γένει λιμενικών δραστηριοτήτων καθώς και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας από πλευράς του Ο.Λ.Ε. Α.Ε, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι διαδικασίες απομάκρυνσης των πλοίων που χαρακτηρίσθηκαν σύμφωνα με το νόμο ναυάγια ή επιβλαβή/επικίνδυνα:

Σε εξέλιξη εργασίες ανέλκυσης ναυαγίων για την απομάκρυνση τους από τον κόλπο της Ελευσίνας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανέλκυσης των δύο χαρακτηρισμένων ως ναυάγια πλοίων και συγκεκριμένα του Φ/Γ– ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» (Ν.Π. 10542) και του Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ» (Ν.Π. 10028) που είχαν εγκαταληφθεί στη θαλάσσια περιοχή του Ασπροπύργου εντός της ζώνης Λιμένα Ελευσίνας, αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ.

Οι εργασίες ανέλκυσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο Φ/Γ– ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» ενώ σε εξέλιξη είναι το έργο ανέλκυσης στο Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ».

Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών ανέλκυσης τα δύο ναυάγια θα απομακρυνθούν οριστικά από τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το έργο της απομάκρυνσης τους ανατέθηκε στις 26-8-2019 από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ ενώ είχαν ήδη προηγηθεί δύο ανοικτοί πλειοδοτικοί δημόσιοι διαγωνισμοί που κηρύχθηκαν άγονοι.

Έκτοτε υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση της ανέλκυσης που σήμερα πια υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς.

Η απομάκρυνση των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων εντός των χώρων της ζώνης Λιμένος Ελευσίνας και του ομώνυμου κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του Ο.Λ.Ε ΑΕ ώστε να εξασφαλιστεί η ακώλυτη ναυσιπλοΐα, η εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το Φ/Γ– ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» ελλιμενίστηκε στην Ελευσίνα το 2012 και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, παρά τις εξώδικες ενημερώσεις που είχε αποστείλει ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ως προς τις οικονομικές (τέλη ελλιμενισμού) και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της.

Την ίδια τύχη εγκατάλειψης είχε και το Φ/Γ «ΔΡΕΠΑΝΟ» που ελλιμενίστηκε στην Ελευσίνα το 2009.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button