Ο βουλευτής Δυτ. Αττικής Αθ. Μπούρας, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Υ54/9.9.2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 722 –επισυνάπτεται-), ο κος Αθανάσιος Μπούρας, Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διορίστηκε ως εκ της θέσεώς του  μέλος στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί έναν εθνικό θεσμό, ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας, που ασχολείται με θέματα προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σκοπός της ΕΕΔΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο Ν.2667/1998, βασισμένο στις Αρχές του Παρισιού, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αργότερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια. 

Η δραστηριότητα της ΕΕΔΑ αφορά θέματα, που άπτονται ζητημάτων της εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο κος Μπούρας θα ανταποκριθεί και σε αυτά τα καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σκοπό την προάσπιση και προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στη χώρα μας.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button