Πρωτοβουλία του βουλευτή της Ν.Δ. Γ. Κώτσηρα, για δημιουργία παρατηρητηρίου Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστροφών στα Μέγαρα

Αναζητώντας τρόπους επιστημονικής ενίσχυσης των εργαλείων πολιτικής προστασίας μιας περιοχής που έχει πληγεί πολλαπλώς από φυσικές καταστροφές και επιθυμώντας να συμβάλλει στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού υποβάθρου της περιοχής, ώστε να στηριχθεί και μελλοντικά στο επίπεδο της πανεπιστημιακής εξωστρέφειας, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας πήρε την πρωτοβουλία να συνδράμει στη δημιουργία επιστημονικών συνεργειών, επωφελών για την περιοχή και τους κατοίκους.

Πρώτο αποτέλεσμα αυτής τη διεργασίας είναι η στρατηγική σύμπραξη μεταξύ της Έδρας UNESCO “Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction” του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Ερευνητικής Μονάδας, με την ονομασία «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων» του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων & Υλικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων και αποτέλεσμα του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γεωπεριβάλλοντος & Γεωκαταστροφών (Geoenvironment & Geohazards Observatory – 2GO), στο Δήμο Μεγαρέων Αττικής

Βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασίας, αντικείμενο του “2GO” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου Έρευνας και Εκπαίδευσης, σε ένα έντονα διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τις Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες (Γεωλογία, Γεωφυσική, Γεωχημεία) με τη Γεωτεχνολογία και την Περιβαλλοντική Μηχανική. Η φυσική έδρα του Παρατηρητηρίου θα βρίσκεται σε κατάλληλο χώρο, που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Μεγαρέων. Ως πεδία συνεργασίας ορίζονται καταρχάς τα ακόλουθα:

  1. i) Γεωδυναμική παρακολούθηση της περιοχής (εγκατάσταση Σεισμολογικού Σταθμού και Δικτύου GPS)
  2. ii) Ανιχνευτικά Συστήματα – Δίκτυα Αισθητήρων και Μηχανισμοί Έγκαιρης Προειδοποίησης, για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

iii) Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

  1. iv) Συνέργειες σε θέματα Πρακτικής Άσκησης νέων Επιστημόνων.

Ο Βουλευτής δήλωσε: «Συνεχίζω να είμαι παρών με πράξεις για την στήριξη της εξωστρέφειας και της επιστημονικής ενίσχυσης της περιοχής.»

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button