Ο πρόεδρος του ΒΕΠ Aνδριανός Μιχάλαρος στις Βρυξέλλες

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, παρέστη χθες στη συνεδρίαση του 5ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρηματιών των Ευρωεπιμελητηρίων, στις Βρυξέλλες.
Η συνεδρίαση φέτος εστίασε σε ένα από τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη, την Τεχνική Εκπαίδευση, ένα θέμα που το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά πρώτο ανέδειξε και εξέφρασε την ανάγκη που έχει η χώρα μας για την αναβάθμισή της και τη σύνδεσή της με την παραγωγή και την αγορά εργασίας.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά υλοποίησε μια σειρά δράσεων με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση της Τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε να αποτελεί επιλογή και όχι ανάγκη, καθώς και τη σύνδεσή της με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, γιατί η παραγωγή αποτελεί διέξοδο από την κρίση.
Σήμερα, όπως προκύπτει από διάφορες δράσεις που υλοποιούν φορείς, επιτέλους αφουγκράστηκαν και ενστερνίσθηκαν το όραμα του Β.Ε.Π., ότι η τεχνική εκπαίδευση αποτελεί κινητήριο μοχλό της παραγωγής και αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων, ότι χρειαζόμαστε νέους τεχνίτες, χρειαζόμαστε εξειδικευμένους τεχνίτες. Ο τεχνίτης επιδιώκει ποιότητα, απαιτεί άριστη εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση. Στη χώρα μας η έλλειψη εξειδικευμένων χεριών είχε ως αποτέλεσμα βιοτεχνίες και επιχειρήσεις να κλείσουν, όχι λόγω έλλειψης παραγωγής, αλλά μη εύρεσης των κατάλληλων τεχνιτών.

Το Β.Ε.Π. θα συνεχίσει τις ενέργειες ανάδειξης και αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί σημαντική συνθήκη εξόδου της χώρας από τα αδιέξοδα της κρίσης, με αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button