Νέα παράταση 3μηνης διάρκειας στη σύμβαση του Πολεμικού Ναυτικού με τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 45 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προβλέπεται η παράταση εκ νέου της καταβολής από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Δελτίο τύπου του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Αθανάσιου Μπούρα:

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Στο κατατεθέν νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 45 υπάρχει ρύθμιση που αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:
«Επιπλέον ποσό μέχρι 3,375 εκ. Ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.

Η καταβολή από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης.

Το ελληνικό δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν.4557/2018 (Α’139), το άρθρο 23 του ν.4618/2019 (Α’89) και το άρθρο 216 του ν.4635/2019 (Α’167) πιστώσεων, προβλέπεται η παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων έως και τον Ιούνιο του 2020.»

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται μια ανάσα για τους εργαζομένους των ναυπηγείων Ελευσίνας. Παράλληλα, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων, ώστε να λειτουργήσουν και πάλι κανονικά.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο θέμα των Ναυπηγείων και είναι πάντα στο πλευρό των εργαζομένων.

Δελτίο Τύπου του Βουλευτή Δυτικής Αττικής Γιώργου Κώτσηρα σχετικά με τη διάταξη στο Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας για παράταση καταβολής μηνιαίων αμοιβών εργαζομένων στα Ναυπηγεία:

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 45 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προβλέπεται η παράταση εκ νέου της καταβολής από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Εδώ και καιρό ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εθνικής Άμυνας, καθώς και με τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας προσπαθώντας να συνδράμει στην εύρεση επωφελούς λύσης για τη λειτουργία των ναυπηγείων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button