Μέτρο στήριξης 9 εκ. ευρώ στους οινοπαραγωγούς

Δελτίο τύπου από το γραφείο του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής, κ. Αθανασίου Μπούρα, αναφέρει ότι:

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3275/23.7.2021 τεύχος Β’ και υπογράφουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος και η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2021/95.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 9.000.000 ευρώ.

«Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής. Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης».

ΦΕΚ 3275 23_7_21 Τεύχος Β’

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, την τελευταία περίοδο ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους οινοπαραγωγούς της Δυτικής Αττικής όσο και με τους αρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημοσίευση της ως άνω ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021.

Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό αυτού του τόσο σημαντικού για την οικονομία κλάδου, των οινοπαραγωγών καθώς αποτελεί πηγή απασχόλησης και εισοδήματος για μεγάλο τμήμα της Δυτικής Αττικής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button