Η Megara Resins βασικός εταίρος στο καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ

Διεθνή επιτυχία αποτελεί για την ελληνική εταιρεία παραγωγής πολυμερικών υλικών για χρώματα, συγκολλητικά και επιστρώματα, Βιομηχανία Ρητινών Μεγάρων Αναστάσιος Φάνης Α.Ε. (Megara Resins S.A.), η συμμετοχή της στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα FORCE “Formulations and Computational Engineering” το οποίο αξιολογήθηκε επιτυχώς κατόπιν υποβολής στο θεματικό πεδίο NMBP-23-2016, Advancing the integration of Materials Modelling in Business Processes to enhance effective industrial decision making and increase competitiveness, της προκήρυξης «Call for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production» στα πλαίσια του Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020).

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην έρευνα και την καινοτομία περιόδου 2014-2020 και υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020”, αναδεικνύοντας την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών επιστημονικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.
Η ελληνική εταιρεία Megara Resins S.A με τη συμμετοχή της σε αυτό το μεγαλόπνοο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αξιοποιεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τεχνογνωσίας, αποκτώντας υποδομές παγκοσμίου επιπέδου και επενδύοντας σε στρατηγικής σημασίας τεχνολογίες, ανταποκρινόμενη πάντα στις προκλήσεις ενός περιβάλλοντος, που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η Υπεύθυνη των Ερευνητικών Προγραμμάτων για την εταιρεία Megara Resins, κα. Πόπη Κρασσά, δήλωσε, ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων (Business Decision Support System) βασισμένου σε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση υφιστάμενων και μελλοντικών μοντέλων λογισμικού για χρήση σε υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα συνδυάζει εμπειρικά δεδομένα συνταγών με εμπορικά αξιοποιήσιμα δεδομένα.

Η ιδέα της πρότασης βασίζεται στη χρήση γνωστών θεωρητικών και υπολογιστικών εργαλείων, η συστηματική και συνδυαστική αξιοποίηση των οποίων στοχεύει στην πρόταση λύσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό βιομηχανικών διεργασιών ελαχιστοποιώντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης δαπανηρών και χρονοβόρων πειραματικών μετρήσεων. Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα δέχεται ως input κάποια απλά δεδομένα και θα μπορεί να προτείνει βέλτιστες καινοτόμες λύσεις με απώτερο σκοπό την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος FORCE, η Megara Resins S.A θα συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες, όπως: Unilever, DoW, IBM, με Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και με Ερευνητικά Ινστιτούτα, όπως το Fraunhofer – Institute for Mechanics of Materials.

Η εταιρεία Megara Resins είναι μια καινοτόμα επιχείρηση, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα, έχοντας εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση ύψους άνω του 1.5 εκ. Ευρώ, αποδεικνύοντας εμπράκτως, πως αναγνωρίζει την ανάγκη να παρέχει καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της αναπτύσσοντας διαρκώς νέα προϊόντα και παραμένοντας βασικός προμηθευτής τους.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button