Μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το ΔΙΕΚ Μεγάρων

Μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το ΔΙΕΚ Μεγάρων

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) για το έτος κατάρτισης 2019-2020. Δείτε τις ειδικότητες για το ΔΙΕΚ Μεγάρων εδώ.

Βασική προτεραιότητα της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί: η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) για το έτος κατάρτισης 2019-2020, από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 23:59, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν τις αιτήσεις για εγγραφή, μετά από διαδικασία επιλογής, στα Δημόσια ΙΕΚ με βάση την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει από το πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

https://bestsinglesbrides.com/european-women/icelandic much better because of their honor for spouse and children. In addition , additionally they need to be around a gentleman whom observation them as the women as well as the obligations your sweetheart takes on.

It is actually recognized of which European females need excellent flavor inside garments and grooming. While it is valid that men such as this characteristic as well, it’s really a turnoff for several adult men for being wedded to a women that has this sort of personalized design. Therefore , they have a tendency to pick out overseas brides. This is exactly why men decide to look for very hot Russian brides via the internet because they will probably be acquiring a Czech ship buy woman.

If you are searching for popular Ruskies brides to be on line, keep in mind that individualized females can be single or even widowed. Many are far lower than straightforward about their financial circumstances and even earlier relationships. Consequently , a male need to make sure that they are dealing with a genuine person when he is getting a Czech ship order bride.

You will additionally need to be aware that you will definitely have to fork out a lot pounds so that you can shop for birdes-to-be via the internet. Most men feel that most these types of women usually are second-rate or a whole lot worse. While it holds true the particular women of all ages are expensive, you will also find many dodgy kinds available. Therefore , a man must understand how to clearly define all mail purchase brides in the event they would like to be prosperous at purchasing the best deal on a scorching Ruskies brides. The best idea will be to pick a trusted over the internet assistance specialists getting international brides through The ussr.

Its valid that the Net is promoting the whole way most of us go shopping. This may not be because we have become right now qualified to get items at any time of the day or nighttime, nonetheless as you are now able to compare and contrast prices not having causing your house.

Therefore , when you use an internet service that specializes in helping males acquire international brides to be, you could review prices and check for various techniques of settlement. In case you have executed all of this, you are prepared to invest in a heated European all mail buy new bride web based. It means it’s simple to start looking to your perfect diamond necklace.

Related posts