Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων

Με το ΦΕΚ 2606/τ. Β΄/04-07-2018, ιδρύθηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων, μετά από μία επίπονη προσπάθεια 3 ετών.
Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων εκπαιδευομένων για κάθε σχολικό έτος ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαίδευσης, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι του Α΄ έτους, οι οποίοι επελέγησαν, αδυνατούν τελικά να φοιτήσουν, μπορούν να αντικατασταθούν με επιλαχόντες ως τις 30 Οκτωβρίου.

Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από:
α. Τον Γλωσσικό Γραμματισμό (ελληνική γλώσσα)
β. Τον Αριθμητικό Γραμματισμό
γ. Τον Πληροφορικό Γραμματισμό
δ. Τον Γλωσσικό Γραμματισμό (Αγγλική γλώσσα)
ε. Τoν Κοινωνικό Γραμματισμό στ. Τον Επιστημονικό Γραμματισμό
ζ. Τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό
η. Την Πολιτισμική−Αισθητική Αγωγή. Δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομένων, μέσω των τεχνών και του αθλητισμού

Στους απόφοιτους των Σ.Δ.Ε. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button