«Λαϊκή Συσπείρωση» Μέγαρα – Νέα Περάμος: «Το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό αγαθό»

Δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Μεγάρων – Νέας Περάμου, αναφέρει:

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης, εκμεταλλευόμενος την απόλυτη πλειοψηφία στην οικονομική επιτροπή που χαρίζει ο νόμος σε παρατάξεις μειοψηφίας, έθεσε θέμα αναδοχής ληξιπρόθεσμων οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεγάρων προς την ΕΥΔΑΠ , έτσι ώστε να υπεισέλθει ο Δήμος στη θέση της ΔΕΥΑΜ ως οφειλέτης και η τελευταία να απαλλαγεί, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 109 του νόμου 3852/2010.

Το ποσό των συγκεκριμένων οφειλών ανέρχεται σε 3.889.013,59 ευρώ εκ των οποίων τα 3.215.860.00 ευρώ προέρχονται από κατανάλωση νερού και 112.445,99 ευρώ από προσαυξήσεις.

Το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης με αρ. 74652/5-11-2020 που αφορά στην επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις , η οποία είναι συνέχεια αντίστοιχων προηγούμενων που χρησιμοποιήθηκαν επί δημαρχίας Μαρινάκη το 2013 για εξόφληση οφειλών ύψους 23 εκατ. και με υπογραφή προσύμφωνου παράδοσης του δημοτικού δικτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια επί δημαρχίας Σταμούλη ποσού 6.5 εκ.

Είναι πασιφανές ότι οι συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις έχουν ως στόχο την υποβοήθηση της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ σαν μέρος των γενικότερων αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων.

Αλήθεια, γιατί ποτέ δεν ικανοποιήθηκε το δίκαιο αίτημα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για μείωση ή αναστολή πληρωμής Δημοτικών Τελών στα φτωχά λαϊκά στρώματα βρίσκοντας χίλιες δυο δικαιολογίες κι εδώ ξαφνικά εγκρίνονται εκατομμύρια;

Βέβαια προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία χρέους της ΔΕΥΑΜ και των νέων χρεών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της που πρέπει να απαντηθούν:

Γιατί δεν πληρώνεται η κατανάλωση νερού στην ΕΥΔΑΠ εφόσον πληρώνουν οι δημότες ;

Τα χρέη που δεν είναι ληξιπρόθεσμα με ποιον τρόπο θα εξοφληθούν;

Παλιότερα ισχυρίζονταν ότι το χρέος διαμορφωνόταν από διαρροή νερού στο δίκτυο, σήμερα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, ωστόσο γιατί δημιουργούνται χρέη;

Η σωστή διαχείριση των οικονομικών του δήμου δεν επιβάλλει τη λειτουργία της ΔΕΥΑΜ αποκλειστικά για το σκοπό που εξυπηρετεί;

Η ουσία ωστόσο παραμένει στο ότι τα τεράστια προβλήματα υπερχρέωσης των δήμων σχετίζονται τόσο με την ασφυξία στην κρατική χρηματοδότηση, όσο και με το γενικότερο προσανατολισμό τους υπέρ των ιδιωτών και γενικότερα της ανταγωνιστικότητας.

Ο λαός πρέπει να αναρωτηθεί, γιατί ο δήμος Μεγάρων με τέτοιες αποφάσεις γίνεται ντίλερ ώστε να δοθεί το δίκτυο του δήμου στην ΕΥΔΑΠ χωρίς χρέη,σε αντιδιαστολή με το δήμο Πάτρας ο οποίος έχει πάγια πολιτική θέση ότι «το νερό είναι αγαθό και δεν γίνεται να πληρώνει ο λαός ένα έργο δύο και τρεις φορές όταν μάλιστα αυτά κατασκευάζονται με λεφτά των φορολογουμένων».

Με τις Οδηγίες της ΕΕ και τις σχετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων επιδιώκεται να φορτωθεί στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων το συνολικό “κόστος” του νερού και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συνεχίσει να προωθείται η εμπορευματοποίηση του νερού και θα διαμορφώνονται νέα πεδία χρυσοφόρων επενδύσεων για επιχειρηματικούς ομίλους.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» επισημαίνει ότι σήμερα χρειάζεται ένας γενικότερος επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός και ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης πρέπει να έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και σε καμιά περίπτωση να μη λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

21-12-2020

Παρόμοια άρθρα

Back to top button