Κούρος: Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα

Την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Μεγάρων Κούρος εκπαιδευτήκαν από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) στο εκπαιδευτικό κέντρο του Mediterraneo Hospital στη Γλυφάδα Αττικής, με σεμινάριο Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και στην Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Πολυτραυματία.

Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 7 ωρών και περιλάμβανε τις κάτωθι θεωρητικές και πρακτικές ενότητες:

Ακινητοποίηση Πολυτραυματία 1
Τεχνικές ακινητοποίησης με χρήση σκληρής σανίδας
α) τεχνική ling roll πρηνή αρχική θέση,
β) τεχνική long roll ύπτια αρχική θέση,
γ) τεχνική long roll όρθια αρχική θέση

Αποκατάσταση Βατότητας Αεραγωγού
Τεχνικές αποκατάστασης βατότητας αεραγωγού βασικού επιπέδου

Εκτίμηση Πολυτραυματία
Πρωτοβάθμια εκτίμηση και αντιμετώπιση πολυτραμαυτία

Απεγκλωβισμός
Τεχνικές απεγκλωβισμού πολυτραυματία από όχημα με χρήση σκληρής σανίδας και κουβέρτας απεγκλωβισμού

Ακινητοποίηση Πολυτραυματία 2
Τεχνική αφαίρεσης κράνους. Τεχνικές ακινητοποίησης με χρήση
α) στρώματος κενού,
β) διαιρούμενου φορείου.

Στο τέλος του σεμιναρίου τα μέλη έλαβαν βεβαίωση επιτυχής παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) είναι πιστοποιημένη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

Το Δ.Σ. και τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Μεγάρων Κούρος θέλουν να ευχαριστήσουν από βάθους καρδιάς τον Δήμαρχο Μεγαρέων Κύριο Ιωάννη Μαρινάκη, που με τη σημαντική βοήθεια του πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button