Κίνδυνος απένταξης έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης – Επιστολή Σταμούλη στους βουλευτές Αττικής

Με την υπ’αριθμ. 4156/25-6-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων –  έργα Β’ φάσης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό πράξης 448026. Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην επέκταση του δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων με την κατασκευή αγωγού ακαθάρτων μήκους 22.133 μ. σε μία περιοχή των Μεγάρων συνολικής έκτασης 1.200 στρεμμάτων περίπου. 

 

Στις 18-8-2014 υπεγράφη σύμβαση κατασκευής του έργου αξίας 3.293.477,45 € (με Φ.Π.Α.) και περαίωση των εργασιών μέχρι τις 31-10-2015.

 

Με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ  160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 1 παρ. 10 και με το έγγραφο 47159/25-9-2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-τας, ο Φ.Π.Α. δεν εγκρίνεται προς χρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή που ελέγχει το χρηματοδοτούμενο έργο. Το γεγονός αυτό αλλοιώνει τις συνθήκες διαγωνισμού του έργου, όπως και την από 18-8-2014 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας.

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα – σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την Αρχαιολογική Υπηρεσία  – την πρόθεση του αναδόχου να προβεί σε διάλυση της σύμβασης.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας κατεπείγουσες ενέργειες.   

Παρόμοια άρθρα

Back to top button