Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις πληττόμενες μικρές επιχειρήσεις

Λ. Κοσμόπουλος: «Αναμένεται να ενισχυθούν άμεσα οικονομικά οι μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία»

Από τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει τμηματικά, η καταβολή των χρηματικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020, όπως αναλυτικά αναφέρει δελτίο τύπου από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Υποβλήθηκαν συνολικά 42.254 αιτήματα από 38.500 πολύ μικρές και από 3.754 μικρές επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός αγγίζει το 1,2 δις ευρώ.
Η βάση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνεται περίπου στο 45 και για τις μικρές περίπου στο 60, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

Οι ανωτέρω βάσεις δεν είναι οριστικές καθώς εξαρτώνται και προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
Όπως είναι γνωστό, στις 20 Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο που ελέγχεται από τους αρμόδιους φορείς.

Στο προσεχές διάστημα, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, την επιβεβαίωση της βαθμολογίας και τον επανυπολογισμό της, όπου βρεθεί λάθος. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και απόρριψης με βάση τους εγκεκριμένους πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία.

Στόχος είναι οι αποφάσεις έγκρισης να εκδίδονται σε κύκλους και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2021, ενώ οι σχετικές εκταμιεύσεις των χρημάτων θα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με εκκίνηση τον Απρίλιο του 2021.

Οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις ένταξης θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους: της ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων θα αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή στο κάθε δικαιούχο, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν επίσης ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, για τον λόγο απόρριψης καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση οι τρόποι επικοινωνίας παραμένουν:
– για τηλεφωνική επικοινωνία τηλ. 213 0166100 και
– ηλεκτρονικά [email protected]

Σχετικά ο αντιπεριφερειάρχης δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Οι διαδικασίες προχωρούν από τις αρμόδιες αρχές, που ελέγχουν και εξασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια και την πλήρη νομιμότητα, για να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιοχής μας που πλήττονται δραματικά από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. Με πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, σχεδιάζουμε περαιτέρω ενέργειες για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button