Καταλληλότητα νερών κολύμβησης στη Δυτική Αττική για το 2012

Το ποσοστό των ακτών που σύμφωνα με τους ελέγχους του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η κολύμβηση», είναι και στη Δυτική Αττική και μάλιστα σε ποσοστό 70,21%.

Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, αφορούν σε κολοβακτηρίδια και στον πλέον επικίνδυνο εντερόκοκκο. Αναλυτικά για τη Δυτική Αττική οι μετρήσεις στο Δελτίο Τύπου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button