Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Πάχη

Τη συναίνεση του εξέφρασε ο Δήμος Μεγαρέων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 3/9/2012, όταν συζητήθηκε η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής καταφυγίου ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών στην Πάχη Μεγάρων.

 

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του πρώην Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Νικητιάδη, χορηγήθηκε άδεια χωροθέτησης καταφυγίου ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών στην εταιρεία «Τρίτων». Το καταφύγιο αυτό είναι χωρητικότητας 80 θέσεων.

 

Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από το Δήμαρχο κ. Γιάννη Μαρινάκη.

Ο Δήμαρχος στην τοποθέτηση του, την οποία κατέθεσε και γραπτώς στο προεδρείο, δήλωσε ότι συμφωνεί με την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού όπως αναφέρεται σε αυτήν, καλύπτονται όλες οι παραμέτροι μιας αναπτυξιακής πρότασης, η οποία θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον τόπο. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, θα είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά μια τέτοιας επένδυσης στην αύξηση της επισκεψιμότητας, καθώς και στην αντιμετώπιση της μεγάλης μάστιγας της εποχής μας, της ανεργίας, αφού θα προκύψουν αρκετές θέσεις εργασίας.

Όμως για να επιτευχθούν όλα αυτά, όπως δήλωσε ρητά ο κ. Δήμαρχος, θα πρέπει να παραχωρηθεί δωρεάν στο Δήμο από την εταιρεία ένα ποσοστό συμμετοχής, ώστε αφενός να ξεπεραστούν ευκολότερα με την παρέμβαση του Δήμου τυχόν γραφειοκρατικά κωλύματα, αφετέρου να έχει έσοδα από μια τέτοια παραγωγική επένδυση και ο Δήμος.

Ο εισηγητής του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Προμπονάς, υιοθέτησε πλήρως την πρόταση του Δημάρχου Μεγαρέων , την ανακοίνωσε στο Σώμα και ζήτησε να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο της απόφασης του Περ. Συμβουλίου. Η εισήγηση υπερψηφίστηκε   από τη συντριπτική πλειοψηφεία των παρατάξεων του Περ. Συμβουλίου, αφού μόνο η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» την καταψήφισε.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button