Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο δήμο

Άρχισε σήμερα  6 Απριλίου 2015  η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Μεγάρων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.

 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του Διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ΜΟΝΟΝ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον κατηγορία από τις παρακάτω αναφερόμενες:

 

1. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και σύζυγοι αυτών, ομοίως όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών Οικογενειών  στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

 

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

 

4. Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

5. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην υπ’ αριθμ 2/2015 Δημόσια Πρόσκληση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Επισημαίνεται ότι, για την υποδοχή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, την κατάρτιση των πινάκων των ωφελουμένων, την καταβολή των αποδοχών(αμοιβών) και των ασφαλιστικών εισφορών αρμόδιος είναι αποκλειστικά ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των Υποψηφίων, θα τους κατατάξει σε πίνακες βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων και μετά την έκδοση του Οριστικού Πίνακα, το Τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ Μεγάρων θα ενημερώσει τους επιτυχόντες ωφελούμενους, προκειμένου να εμφανιστούν στο Δήμο για να εργαστούν. Δηλαδή αρμόδια Υπηρεσία για την πρόσληψη των υπαλλήλων  είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button