Ι. Μ. Αγίου Ιωάννη Μακρυνού: Ανακοίνωση για την προσέλευση των προσκυνητών

Ακολουθεί ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Μακρυνού:

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ ἀνακοινώνει εἰς τούς εὐσεβεῖς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται πεζοί κατά τήν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως, ὅτι:

Σεβόμεθα καί ἐπαινοῦμε τήν εὐλαβική προσέλευσι τῶν προσκυνητῶν, παρά τίς πολλές δυσκολίες τῶν διαφόρων ὑποχρεώσεων τους, ἀλλά, διά λόγους ἀσφαλείας καί μόνον, ἡ Μονή δέν θά ἀνοίγῃ οἰανδήποτε ὥρα, κυρίως κατά τήν νύκτα, ἀλλά θά τηρηθῆ τό ἑξῆς ὡράριον:

Τήν Πέμπτην καί τήν Παρασκευήν 23 καί 24 Μαΐου ἡ Μονή θά εἶναι ἀνοικτή ὅλο τό εἰκοσιτετράωρον.
Τήν 25ην, κυρία ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως, ἡ Μονή θά κλείση στίς 11:00μ.μ.

Κατά τήν ἡμέραν τῆς Πανηγύρεως δέν θά τελεσθοῦν Βαπτίσεις.
Εὐχόμεθα τήν εὐλογίαν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς ὅλους καί εὐχαριστοῦμε διά τήν κατανόησι.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς

Παρόμοια άρθρα

Back to top button