Η Κατερίνα Πιπιλή στις Βρυξέλλες

Αν και είναι γεγονός ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση θα ήταν καλό για όλους να μην αδρανήσουμε και παραμελήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές που ακόμα μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ενδιαφέρουσα η συμμετοχή της Γραμματέως του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Αττικής κ. Κατερίνας Πιπιλή στις Βρυξέλλες στην Ένωση Περιφερειών Ευρώπης στα πλαίσια διεξαγωγής των «OPEN DAYS 2013».

Η κ. Κατερίνα Πιπιλή επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο Δημογραφικό Πρόβλημα, στην ενθάρρυνση της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας, στα Συστήματα Καινοτομίας, όπως και στην Στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμπερασματικά μας αναφέρει τα παρακάτω:

Η Δημογραφική Μεταβολή είναι αποτέλεσμα του ποσοστού γεννήσεων, της θνησιμότητας και της μετανάστευσης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθείται και να κατανοείται για την κοινωνική πολιτική, την χωροταξία, την υγειονομική περίθαλψη, την φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων αλλά και για την οικονομική εν γένει ανάπτυξη. Η Ευρώπη 2020 τονίζει ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της γήρανσης και της μείωσης του πληθυσμού σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών.

Η εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση, η Οικονομική Διαφοροποίηση, οι Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες και η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι τα σημαντικότερα Θέματα επίλυσης για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού Προβλήματος.

Το εκπαιδευτικό σύστημα με καινοτομίες όπως e learning θα ωθήσει τους ηλικιωμένους στην εργασία και αυτό δεν είναι μόνο οικονομική αναγκαιότητα αλλά και φυσιολογικό στοιχείο διότι θα τους προσφέρει κοινωνική, ψυχική και σωματική ευεξία. Κέντρα που θα προσφέρουν σύντομα προγράμματα εκμάθησης δωρεάν σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης είναι μια ιδέα εφαρμοζόμενη στην Σλοβενία και με ιδιαίτερη επιτυχία. Η οικονομική διαφοροποίηση εστιάζει στο ότι η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μια πρόκληση αλλά δημιουργεί επίσης νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Η συνταξιοδότηση σε μεγαλύτερη ηλικία αφενός δημιουργεί στην αγορά ένα νέο ηλικιακό τομέα στο επιχειρείν όπως για παράδειγμα στο Torino όπου αγροκτήματα προσφέρουν ημερήσια φροντίδα και απασχόληση σε παιδιά άνω των 6 ετών σε περιοχές λιγότερο ευνοημένες όπου οι βασικές υπηρεσίες απουσιάζουν. Με αυτό το τρόπο αυξήθηκε η οικονομική ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα των αγροτών.

Σε καινοτομίες τεχνολογίας στέγασης και σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες εστιάζουν στο ότι τις τελευταίες δεκαετίες αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές έχουν μείωση πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ηλικιωμένων είναι συχνό θέμα ημερήσιας διάταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2020 το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών θα αυξηθεί κατά 28% και αυτό το γεγονός θα δημιουργήσει την ανάγκη για νέες μορφές κατοικίας με την μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία. Ήδη πολλές τοπικές αρχές ερευνούν την χρήση τηλεφροντίδας για εκείνους που πρέπει και θέλουν να ζουν ανεξάρτητα στη κατοικία τους. Η επιχειρηματικότητα παραμένει υψηλή προτεραιότητα για την Ε.Ε. και θεωρείται ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Η έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας και ο φόβος αποτυχίας στην Ευρώπη είναι εμπόδια θεμελιώδους σημασίας.

Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός με είναι πρωτεύοντα θέματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας της Ευρώπης. Βασικό θέμα είναι η συνεργασία με τους νέους ως ζωτικής σημασίας θέμα για την αλλαγή νοοτροπίας. Ο οικονομικός τομέας προϋποθέτει πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδέα βραβείων ως μέσο οικονομικής στήριξης γεγονός που έχει πραγματοποιηθεί στο Μόναχο ενώ στην Ισπανία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και σε υφιστάμενες αλλά και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η σύμπραξη και συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δημιουργεί παράλληλη ανάπτυξη και δημιουργείται ένα νέο κανονιστικό μοντέλο γεγονός που έχει ήδη συμβεί στην Ιταλία με επιτυχία. Οι υποδομές και η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων χώρων είτε λόγω παύσης λειτουργίας πρώην επιχειρήσεων είτε διαφόρων άλλων αιτιών δημιουργεί ένα καλό παράδειγμα συνέχειας και αποκατάστασης του χώρου. Μεγάλη έμφαση σε σύντομες μετακινήσεις και δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων με επικέντρωση παρόλα αυτά ότι η επιχειρηματικότητα βασίζεται στους ανθρώπους και όχι στα κτήρια με υποδομές παρόλα αυτά αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας.

Η χρηματοδότηση για την επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης και οι πολιτικοί πρέπει να αντιληφθούν την σημερινή κατάσταση γιατί πολλοί νέοι εξ αυτών διανύουν τον χρόνο ζωής τους με την θεωρία χωρίς καμία εμπειρία επιχειρηματική η ακόμα και ουσιαστικά πρακτική. Συστήματα Καινοτομίας ως το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα η οποία είναι μια κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης με την επισήμανση ότι πρέπει να δημιουργηθεί forum συνεργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων με αμοιβαίο πάντα όφελος και με Διαπεριφερειακή χρηματοδότηση που θα ενισχύει την συνεργασία.

Η πολιτική όμως που πρέπει να προωθηθεί είναι ο σωστός σχεδιασμός κόμβων δημιουργίας όπως στην Δανία όπου σε ένα παλιό εργοστάσιο δημιουργήθηκε χώρος από δημιουργικούς ανθρώπους, με εκθεσιακό χώρο ως παρουσίαση ιδεών και εννοιών στην διασταύρωση του design και της τέχνης ως μια πλατφόρμα για την καινοτομία της διαδικασίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συνδυασμό με τη παροχή συμβούλων.

Η στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αναγκαιότητα. Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία αν και μερικές αγροτικές περιοχές επωφελούνται από την άφιξη εύπορων ανθρώπων υποφέρουν από μείωση νεανικού πληθυσμού.Η οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών θα επέλθει με αναλυτική χαρτογράφηση των δασικών περιοχών και εν γένει των αγροτικών ώστε να αναπτυχτεί ένα σύστημα ιδιωτικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσει την τοπική αγορά με τα παραγόμενα προϊόντα ικανοποιώντας της φυσικές δυνατότητες.

Ο αγροτουρισμός με στόχο την τόνωση της απασχόλησης των αγροτικών περιοχών με αυτόνομα καταλύματα μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα και της ηχορρύπανσης. Αξιοποιώντας τους χάρτες γεωργικής ανάπτυξης χαράσσεται ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και πληροφοριών καθιστώντας την περιοχή πιο ελκυστική και σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν τηλεργαζόμενους και άλλους πιθανούς νέους κατοίκους.

Η ενίσχυση της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας όπως και η τόνωση της Αγροτικής Ανάπτυξης ειδικά της Δυτικής Αττικής, η Καινοτομία αλλά και το Δημογραφικό θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το υπόλοιπο της Αττικής θα είναι προς όφελος όλων μας αλλά κυρίως της οικονομίας της περιοχής μας αν παραδειγματιστούμε σε ορισμένους χειρισμούς από άλλες πόλεις της Ευρώπης. Με ρεαλιστικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης, με ουσιαστική πολιτική βούληση και αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς μας, αξιοποιώντας τoν πλούτο της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα θα ήταν μια δυναμική απαρχή για να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε τα όνειρά μας ξανά ως Έλληνες.

 

 Κατερίνα Πιπιλή

 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc

 Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button