«Για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται»

Άρθρο του Σωτήρη Γιαννόπουλου

Άρθρο του Σωτήρη Γιαννόπουλου που αφορά στη βιωσιμότητα της αστικής και περιφερειακής κινητικότητας και στο πώς αυτή επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες.

Η εξέλιξη σε κάθε τομέα πλέον είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως είναι να ακολουθείς την εξέλιξη, να συμμετέχεις με κάθε τρόπο αλλά και να αποδέχεσαι τα οφέλη της. Κάθε τοπική κοινωνία μέσα από την κάθε πολιτική της αντικατοπτρίζει το όραμα αλλά και συνάμα την επίτευξη των στόχων της.

Η τοπική κοινωνία γενικά παρακολουθεί την εξέλιξη και δεν την ακολουθεί στον τομέα της κινητικότητας. Η κινητικότητα είναι ένα εργαλείο που αν αξιοποιηθεί σωστά-ορθά όχι μόνο ακολουθείς αλλά συμμετέχεις στις εξελίξεις.

Πώς η κινητικότητα δρα στις εξελίξεις ;

Πολύ απλά, αν αναλογιστούμε την συνεχή κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ένα δρόμο τότε αποφεύγεται από μεγάλο αριθμο οχημάτων – οδηγών την χρήση αυτού του δρόμου, με αποτέλεσμα την μείωση επαφής με την περιοχή αυτή από νέα άτομα, όπως και η έλλειψη στάθμευσης σε έναν εμπορικό δρόμο μειώνει την επισκεψιμότητα. Η αντίδραση είναι αρνητική στην εξέλιξη λόγω της κινητικότητας της τοπικής κοινωνίας.

Για να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε στην εξέλιξη θα πρέπει η κινητικότητα στην κοινωνία μας να είναι βιώσιμη. Η βιωσιμότητα στην κινητικότητα φέρει ασφάλεια στην τοπική κοινωνία, ασφαλή κυκλοφορία στον οδηγό αλλά και στον πεζό, σεβασμό στην ευπαθή ομάδα αλλά επιπλέον φέρει επιχειρηματική ανάπτυξη αλλά και τουριστική ανάπτυξη. Επίσης η οικονομία τόσο στον ατομικό προϋπολογισμό αλλά και σε χρόνο μετακίνησης, φέρει μόνο οφέλη.

Όπως έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα άρθρα η κινητικότητα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί τόσο στο αστικό ιστό όσο και στον περιφερειακό ιστό. Λύνοντας την αστική κινητικότητα, κάνοντάς την βιώσιμη, θα πρέπει να συνδυαστεί με την περιφερειακή κινητικότητα, δηλαδή την ασφαλή και όχι μόνο την μετακίνηση μέσα στην πόλη, αλλά και την μετάβαση από και προς την πρωτεύουσα αλλά και την Πελοπόννησο.

Κάθε σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο την σύνδεση του αστικού δικτύου με το περιφερειακό. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με το οδικά δίκτυα και το Σιδηροδρομικά δίκτυα που υφίσταται ή που πρόκειται να κατασκευαστούν προκειμένου να συμβάλλουν στις μεταφορές των εμπορευμάτων, αλλά και των ατόμων. Η πράσινη ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή αλλά και η ασφάλεια στις μεταφορές μας δίνουν την δυνατότητα να πετύχουμε τον κύριο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η βιώσιμη ανάπτυξη για να επιτευχθεί, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται προκειμένου να εργαλειοποιηθεί σωστά και να πετύχουμε. Η σωστή καθοδήγηση, αλλά και η ορθή σκέψη για το μέλλον, θα πρέπει να γίνει αρωγός θεσμικός και πολιτικός ώστε να πετύχουμε την ανάπτυξη σε μια πόλη.

Με εκτίμηση

Σωτήρης Γιαννόπουλος
Μέλος φορέων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κινητικότητα

Παρόμοια άρθρα

Back to top button