Γ. Βασιλείου σε εκπροσώπους Ρομά Δυτ. Αττικής: Απαιτείται αλληλοσεβασμός και ισότιμη συνεργασία

Η ανάγκη συγκρότησης ενός δικτύου συνεργασίας της Περιφέρειας, των Δήμων και των Συλλόγων Ρομά της Δυτικής Αττικής στη βάση ισότιμων και διαφανών σχέσεων,  η ενεργός συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα Σύσκεψης στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στις 15 Δεκεμβρίου 2014, με εκπροσώπους όλων των συλλόγων Ρομά  με θέμα «Οι κοινότητες των Ρομά στη Δυτική Αττική: Προβλήματα και προτάσεις».

 

Εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων Ρομά της Δυτικής Αττικής παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις. Η συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου, αποτελεί ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα για την συστηματική συνεργασία των  Συλλόγων με την Αντιπεριφέρεια στη βάση των αρχών σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραβρέθηκαν η Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικής Αττικής, κα Γιώτα Παππά και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννης Βασιλείου τόνισε στην ομιλία του την επιτακτική ανάγκη η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας διαφορετικής σχέσης μεταξύ των Ρομά και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βάση της αξίας του πολίτη και των κοινωνικών δικαιωμάτων και όχι της εφήμερης ψηφοθηρικής συναλλαγής. Αναφέρθηκε στην ανάληψη πρωτοβουλιών για το θέμα της παραβατικότητας με τη συμμετοχή των ίδιων των συλλόγων Ρομά, την παύση πρακτικής καύσης των καλωδίων και άλλων υλικών που προκαλούν σημαντικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Υπογράμμισε την ανάγκη συμμετοχής των Ρομά και της θετικής στάσης και διευκόλυνσης  για τον καθαρισμό ρεμάτων. Τέλος έθεσε στο τραπέζι την πρόταση θεσμοθέτησης άτυπου συνεργατικού δικτύου της Περιφέρειας με τους Δήμους και τους Συλλόγους Ρομά, αλλά και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που στηρίζονται σε καταγραφή και ανάλυση από τους ίδιους των προβλημάτων  , την ανάγκη πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά για όσους Ρομά διαβιούν σε καταυλισμούς, την επεξεργασία προτάσεων για τη στεγαστική αποκατάσταση και τη νόμιμη λειτουργία βιοποριστικών δραστηριοτήτων των τους, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων που ταυτίζουν ολόκληρες κοινωνικέ ς ομάδες με την παραβατικότητα.

 

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων Ρομά της Δυτικής Αττικής αναφέρθηκαν σε εξαιρετικά σημαντικά θέματα που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων δημόσιων οργανισμών και του κεντρικού κράτους έτσι ώστε να γίνουν στην πράξη σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή στην απασχόληση.

 

Οι προτάσεις των Συλλόγων Ρομά Δυτικής Αττικής, αναλυτικότερα, αναφέρονταν στην αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων, την ανάληψη νόμιμων βιοποριστικών δραστηριοτήτων μέσα από συμπράξεις, την πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα, την ανάγκη μη διαχωρισμού των πολιτών, την συνολική παρέμβαση στις περιοχές κατοίκησης των τσιγγάνων για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών διαβίωσης, την έρευνα για τον τρόπο διαχείρισης και την αναποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση των οικισμών των Ρομά, τη μετατροπή των καταυλισμών σε σύγχρονους οικισμούς, την πρόβλεψη συμμετοχής Ρομά σε επιτροπές παρακολούθησης των συγχρημα-τοδοτούμενων δράσεων που αφορούν τις κοινότητές τους, την ύπαρξη κινητών μονάδων υγειονομικής φροντίδας στους καταυλισμούς, την πρόσληψη διαμεσολαβητών Ρομά στα ιατροκοινωνικά κέντρα και τις συναφείς κοινωνικές δομές, την ανάγκη στήριξης των Συλλόγων για λειτουργία γραφείων και την προώθηση δράσεων, τον φωτισμό και την ασφαλτοδρόμηση των συνοικισμών.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ που συμμετείχαν στη σύσκεψη

 

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΟΜΗΡΟΣ»

2. Φιλική Εταιρεία Ελλήνων Τσιγγάνων

3. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμπαράστασης Αρωγής Επιμόρφωσης Ανηλίκων και Ενηλίκων Ρομ Λέσβου 11,  13451 Ζεφύρι Αττικής

4. Σύλλογος Ρομ Νεοκτίστων Ασπροπύργου 

5. Σύλλογος Ρομ Μεγαρέων  «Άγιος Χριστόφορος»

6. Σύλλογος Ρομ Νέας Ζωής  Ασπροπύργου 

 

Ομιλία αντιπεριφερειάρχη:

 

Επειδή για πρώτη φορά περνούν την πόρτα της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής εκπρόσωποι τσιγγάνων προσκαλεσμένοι επίσημα, εξηγώ γιατί πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία.

 

1.       Γιατί οι Κυβερνητικές πολιτικές των μνημονίων επιδρούν πολύ πιο βίαια και πολύ πιο άμεσα στα πιο αδύνατα κοινωνικά στρώματα, στα οποία χωρίς αμφιβολία συγκαταλέγονται οι τσιγγάνοι.

2.       Γιατί μέχρι σήμερα, οι σχέσεις της πολιτείας και ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους τσιγγάνους, θεωρώ ότι κάθε άλλο παρά ήταν σχέσεις ισότιμης μεταχείρισης.

3.       Γιατί οι τσιγγάνοι δεν έρχονται αντιμέτωποι με συνήθη, αλλά με προβλήματα επιβίωσης, και επιπλέον με ρατσιστικές, φασιστικές αντιλήψεις που καλλιεργούν ορισμένες πλευρές.

 

Επειδή δε υπάρχει μια υφέρπουσα αντίληψη, σύμφωνα με την όποια οι έννοιες τσιγγάνοι και παραβατικότητα είναι για ορισμένους ταυτόσημες, θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

 

Εμείς, ως νέα Περιφερειακή αρχή, όπως κάνουμε με όλους, επιλέγουμε μέσα από τον διάλογο να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας και με τους τσιγγάνους. Με στόχο στο μέτρο των δυνάμεων μας να συμβάλουμε στην λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αυτός είναι ο ρόλος μας απέναντι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, και γι’ αυτό αποκλειστικά θα κριθούμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι ίδιοι οι τσιγγάνοι. Από εκεί και ύστερα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, που ασφαλώς δεν συναντάται μόνο στους τσιγγάνους αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία, υπεύθυνη δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά η πολιτεία με τους μηχανισμούς που διαθέτει.

 

Αυτά τα δυο ζητήματα θέλω ευθύς εξ’ αρχής να τα ξεκαθαρίσω, και επιπρόσθετα να πω, επειδή τελευταία καταγγέλλονται στη Δυτική Αττική πολλά κρούσματα παραβατικότητας ότι εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλίες ανάδειξης του προβλήματος, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των πολιτών.

 

Φίλοι και Φίλες

 

Οι λόγοι της σημερινής μας πρωτοβουλίας είναι ουσιαστικοί γιατί:

 

Εάν οι καταυλισμοί των τσιγγάνων στην Δυτική Αττική στερούνται στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης, αυτό δεν συμβαίνει γιατί οι ίδιοι αρέσκονται να ζουν χωρίς τουαλέτες, χωρίς νερό, μέσα σε λασπότοπους, πλάι η μέσα σε σκουπίδια, χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς δυνατότητα να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα, χωρίς πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς να εμβολιάζονται, η να γυρνάνε χωρίς ρούχα, χωρίς μεροκάματο η χωρίς χρήματα να ζήσουν κοκ.

 

Φυσικά υπάρχουν πολιτισμικές η άλλες ιδιομορφίες στους τσιγγάνους. Γνωρίζουμε όμως πως σε πολλά μέρη της χώρας, όπως και στο εξωτερικό, υπάρχουν τσιγγάνικες περιοχές πλήρως ενταγμένες στον κοινωνικό ιστό, αφ’ ενός γιατί η πολιτεία έσκυψε στα προβλήματα και αναζήτησε λύσεις, αφ’ ετέρου γιατί οι ίδιοι οι τσιγγάνοι συνέβαλλαν καθοριστικά σε αυτό.

 

Σήμερα όμως η κατάσταση στη Δυτική Αττική είναι πολύ διαφορετικά:

 

Η μεγάλη μάζα των τσιγγάνων είναι εγκλωβισμένη σε μια ζωή στερημένη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μπουχτισμένη από ένα πολιτικό σύστημα, που ενώ την σπρώχνει στο περιθώριο ταυτόχρονα τους εκμεταλλεύεται πολιτικά. Είναι απογοητευμένη γιατί ενώ δεν βλέπει να ενδιαφέρεται κανείς γι’ αυτούς, κάποιες φορές τους εκμεταλλεύονται ακόμα και δικοί τους άνθρωποι. Επειδή δε καταλαβαίνω πως ακόμα και εσείς που ήρθατε σήμερα εδώ ίσως αμφισβητείται και τις δικές μας προθέσεις, θα χρειαστεί να κάνουμε όλοι μαζί όχι μια νέα, αλλά μια αρχή. Να αλλάξουμε δηλαδή τις σχέσεις που έχει μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί σας, αλλά και εσείς απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Αυτή είναι η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε, εάν όλοι μας θέλουμε και επιθυμούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά.

 

Μπορούμε δε να ξεκινήσουμε, δίνοντας λύση τώρα, σε ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα όπως:

 

Της μεταφοράς των μαθητών στον Ασπρόπυργο, η να σταματήσει η καύση καλωδίων που σκορπά καρκίνο, η να μην μπουν εμπόδια στον καθαρισμό του ρέματος της εσχατιάς που ξεκινά αυτές τις μέρες κοκ.

 

Σε μια σειρά δηλαδή προβλήματα για τα οποία εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση θα χρειαστούμε την δική σας βοήθεια, αλλά και εσείς έχετε την ανάγκη κάποιος να σας στηρίξει προκειμένου να ζείτε ανθρώπινα.

 

Εάν υπάρξει μεταξύ μας αυτή η εμπιστοσύνη, εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε παντού τα προβλήματα σας και να διεκδικήσουμε λύσεις.

 

Επειδή όμως τα προβλήματα των τσιγγάνων είναι πολλά και κυρίαρχο λόγο και ρόλο έχουν οι Δήμοι της περιοχής για την λύση τους, προτείνω να βρούμε έναν μόνιμο, σταθερό τρόπο σταθερής επικοινωνίας.

 

Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο διαλόγου ανάμεσα στους συλλόγους των τσιγγάνων της Δυτικής Αττικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμών που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Πιστεύω ότι η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Για δε την πραγματοποίηση της θα χρειαστεί οι σύλλογοι τσιγγάνων της Δυτικής Αττικής, οι Δήμοι και η αντιπεριφέρεια να ορίσουν εκπροσώπους τους σε αυτό το δίκτυο διαλόγου ώστε να δώσουμε όλοι μαζί αποτελεσματικά, αξιόπιστα και με αλληλεγγύη την μάχη των μαχών, που ασφαλώς είναι η επίλυση των σύνθετων αλλά και πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τσιγγάνοι.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button