Γ. Κώτσηρας: «Πρόσβαση για ΑΜΕΑ στα κτήρια του Υπ. Δικαιοσύνης»

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ: Άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότητα

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υφυπουργό δικαιοσύνης κ. Γιώργο Κώτσηρα κατά τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων του, είχε διευκρινιστεί από τον ίδιο, πως στις άμεσες προτεραιότητές του είναι η επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα ΑμεΑ, με θεσμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Με σημερινό δελτίο τύπου από το γραφείο του πληροφορούμεθα ότι:

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας απέστειλε σήμερα επιστολή στις διοικήσεις όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών, στους Προέδρους των Δ.Σ. των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, στις ιατροδικαστικές Υπηρεσίες και στα Υποθηκοφυλακεία, κοινοποιούμενη στους Περιφερειάρχες της χώρας.

Με την επιστολή του ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει την ανάγκη, αφενός μεν να επιταχυνθεί το έργο της καταγραφής ελλείψεων αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και, αφετέρου, να επισπευσθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις όλων των συναρμόδιων δημόσιων αρχών.

Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η υλοποίηση των δράσεων ευθύνης του που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ αποτελεί άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότητα.

Αποτελεί μια διαρκή δράση με σκοπό την αυτονόητη διευκόλυνση των συμπολιτών μας.

Η φυσική προσβασιμότητα στους χώρους της Δικαιοσύνης τελεί σε άρρηκτη σύνδεση με την ψηφιακή προσβασιμότητα στις λειτουργίες της και τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση λειτουργών και φορέων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεκτικής πολιτικής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button