Ετήσια απολογιστική έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το έτος 2011

 

Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος σχεδόν από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ενός νέου ανεξάρτητου θεσμού που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται ουσιαστικά για θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ δημοτών ,επιχειρήσεων και ΟΤΑ, για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης στους δήμους. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω του Δημοτικού συμπαραστάτη αποτρέπονται πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες, προσφυγές στην εποπτεία, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην δικαιοσύνη, διότι πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου του δήμου ,με αποτέλεσμα και την αποσυμφόρηση των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και την εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων ,χρόνου και χρήματος. Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ,η οποία επιβάλλει την εξασφάλιση όσο το δυνατόν ευρύτερης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες του Συμπαραστάτη, οι τρόποι υποβολής καταγγελίας είναι οι εξής: Α) Υποβολή έγγραφης καταγγελίας με εμφάνιση του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία (Δημαρχείο ,Μαυρουκάκη και Χ.Μωραίτη,19100 Μέγαρα) και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υπαγορεύσει το περιεχόμενο της καταγγελίας του και επί τόπου ή να αποστείλει την καταγγελία Β) Υποβολή της έγγραφης καταγγελίας μέσω fax (2296082374). Αυτό συνεπάγεται επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα τηλεφωνικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του και την ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου. Γ) Υποβολή τηλεφωνικής καταγγελίας (2296320132). Θα πρέπει να καταγράφεται σε φόρμα τηλεφωνικής καταγγελίας που θα τηρεί το γραφείο του Συμπαραστάτη. Δ) Διαδικτυακά υποβαλλόμενη καταγγελία. Στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Δήμου ή στο e-mail [email protected] , ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας, επιλέγοντας την καταγγελλόμενη δημοτική υπηρεσία, το ειδικό αντικείμενο καταγγελίας κλπ και κατόπιν την υποβάλλει διαδικτυακά. Κι εδώ έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Σε όλες τις περιπτώσεις της μη αυτοπρόσωπης υποβολής καταγγελίας θα επαληθεύεται η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, όπως με τηλεφωνική κλήση, ώστε να αποφευχθούν κακόπιστες ενέργειες. Οι ανώνυμες καταγγελίες δεν επιτρέπονται, καθόσον δεν συνδέοντα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των σχετικών ελεγκτικών φορέων (Συνήγορος του Πολίτη, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) αλλά ούτε και (κυρίως) με την αποστολή της διαμεσολαβητικής επίλυσης μιας συγκεκριμένης διαφοράς. Έτσι η αναγκαστική αποκάλυψη της ταυτότητας διευκρινίζεται εξ αρχής στον καταγγέλλοντα. Ομοίως, συλλογικό αίτημα/ καταγγελία περισσοτέρων δημοτών δεν αποκλείεται, εφόσον γίνεται επωνύμως. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε στάδιο ενδεχόμενης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των καταγγελλόντων τηρούνται οι εγγυήσεις που θέτει ο Ν. 2472/1997, ως ισχύει. Τα θέματα-προβλήματα που τέθηκαν στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι καταγεγραμμένα σε ηλεκτρονική βάση, καθώς και η πορεία της επίλυσης αυτών και για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων δεν κοινοποιούμε ονόματα πολιτών που απευθύνθηκαν σε εμάς. Εδώ να τονίσουμε, ότι οι δημότες αποφεύγουν να συμπληρώσουν ονομαστικά το έντυπο παραπόνων, και περιορίζονται σε προφορική ή τηλεφωνική επικοινωνία. Ανάμεσα στην πληθώρα των ζητημάτων που απασχόλησαν το Γραφείο του ΣτΔΕ τα πιο αντιπροσωπευτικά και σημαντικά, κατά την κρίση μου, ομαδοποιήθηκαν και αναφέρονται κατωτέρω αν και ,αξίζει να αναφερθεί, καθημερινά ζητήματα ,γίνεται προσπάθεια να λύνονται εν τη γενέσει τους μέσα από την καθημερινή επαφή με τους συμπολίτες μας.

Θέματα που αφορούν την ανταπόκριση σε ερωτήματα-αιτήματα συμπολιτών.
Στον ΣτΔ απευθύνθηκαν συμπολίτες παραπονούμενοι διότι οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν και δεν απάντησαν σε ερωτήματα τους. Μετά την επισήμανση προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών(23438/01-11-2011), της καθυστέρησης αυτής και της επίκλησης της πιθανότητας παράβασης των σχετικών διατάξεων του άρθρου 10 του Συντάγματος, των σχετικών διατάξεων του Ν.2690/99,όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τα άρθρα 6,7 του Ν.3242/2004,Ν.3220/2004 και του άρθρου 11 του Ν.3240/2004 εν συνεχεία υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Ομοίως ο ΣτΔΕ απάντησε σε αναφορά συμπολίτη μας (12283/3-6-2011) ο οποίος δικαιολογημένα και λόγω των ατυχημάτων που συνέβαιναν σε διασταυρώσεις με την οδό Μυκηνών, λόγω έλλειψης σηματοδότησης με stop, απευθύνθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Εν συνεχεία και κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οδός Μυκηνών χαρακτηρίσθηκε ως Συλλεκτήρια ώστε να μπορέσει να προωθηθεί το θέμα της τοποθέτησης πινακίδων STOP στις καθέτους οδούς που διασταυρώνονται με αυτήν. Αυτό όφειλε να προηγηθεί διότι σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. μόνο οι χαρακτηρισμένες οδοί ως Πρωτεύουσες, Δευτερεύουσες ή Συλλεκτήριες αρτηρίες επιδέχονται τέτοια σηματοδότηση στις καθέτους οδούς που οδηγούν σε αυτές .Μέχρι στιγμής η σηματοδότηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ο ΣτΔ με την υποστήριξη υπαλλήλων της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας συνέταξε ο ίδιος απαντήσειςοι οποίες κάλυψαν τους ενδιαφερόμενους. ( 5970/02-05-11, 16313/20-07-11, 13505/20-07-11, 25079/06-12- 11,4932/02-03-12).Επίσης στις υπ΄αριθ.πρωτ 12227/03-06-11 και 14383/27-06-2011 αναφορές προς τον ΣτΔ του συμπολίτη Π.Χ και παρά την προφορική απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας εστάλησαν στον ενδιαφερόμενο κατόπιν παρότρυνσης μου γραπτές απαντήσεις από την αρμόδια υπηρεσία (11295 /01-07-11)αλλά και από τον ΣτΔ(15594/11- 07-2011) όπως ο Νόμος ορίζει. Επίσης συμπολίτης μας (Α.Μ) απευθύνθηκε στο ΣτΔΕ διαμαρτυρόμενος διότι ,παρά το έννομο συμφέρον που ισχυρίστηκε ότι είχε ,δεν έλαβε έγγραφα, που κατόπιν αιτήσεως του ζητούσε από την Πολεοδομία. Εστάλησαν οι υπ’αριθ.πρωτ.3045/7-2-12 και 5722/13-3-12 απαντήσεις από τον ΣτΔΕ ενώ η υπηρεσία ανταποκρίθηκε και απάντησε με το υπ΄αριθ.πρωτ 12/12-3-12 έγγραφό της.

Θέματα που αφορούν την ανταπόκριση σε αιτήματα για αποκαταστάσεις δρόμων και αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρώματος.
Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις –αιτήματα που αφορούσαν καθυστερημένη ανταπόκριση σε τσιμεντόστρωση μικρού τμήματος αγροτικής οδοποιίας πλησίον καταφυγίου αδέσποτων ζώων (15595/11-07-11),ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση φθοράς σε αγροτική οδό μεγάλου μήκους(17224/6-9-11) όπως και αποκατάσταση διαρροών με αποτέλεσμα την βλαπτική επίδραση στα θεμέλια οικοδομής επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου και Δαβάκη(23613/02-11-11).Στο πρώτο και τρίτο αντίστοιχα η διαμεσολάβηση ήταν επιτυχής ενώ στο δεύτερο ,επειδή δεν ήταν εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έργο που αφορούσε αγροτική οδοποιία η αιτούσα μέχρι στιγμής δεν ικανοποιήθηκε. Στην Νέα Πέραμο ομάδα συμπολιτών διαμαρτυρήθηκε έντονα για την μή αποκατάσταση οδοστρώματος επί της οδού Κωνσταντίνου Νίου ύστερα από το έργο της ΕΥΔΑΠ που αφορούσε την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Σαλαμίνας ,μέσω του διαύλου Ν.Περάμου –Φανερωμένης .Η φθορά του οδοστρώματος ,που κατά δήλωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΑΠ είχε αποκατασταθεί, σε συνδυασμό με την ρίψη ακαθάρτων υδάτων δημιούργησε τους θερινούς μήνες ,αφόρητη κατάσταση στους κατοίκους. Με την υπ’αριθ.πρωτ.17349/01-09-2011 έγγραφη απάντηση προς τους διαμαρτυρόμενους ενημερώνονται για τις προσπάθειες των υπηρεσιών να δοθεί λύση ,έστω προσωρινή, μέχρι την έναρξη του έργου της αποχέτευσης της δημοτικής κοινότητας οπότε και θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Υπήρξαν επίσης αρκετές περιπτώσεις (συνολικά δεκαπέντε) όπου υποβλήθηκαν προφορικά και δια ζώσης παράπονα για λακκούβες από φθορά οδοστρώματος οι οποίες και αποκαταστάθηκαν άμεσα μετά την άμεση ανταπόκριση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Θέματα που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας
Με τις υπ’αριθ. 16766/26-07-11 και 22023/10-10-11 απαντήσεις προς τους δημότες που παραπονούνταν για την τοποθέτηση κάδων πλησίον των επιχειρήσεων τους, έγινε προσπάθεια διαμεσολάβησης ώστε να απομακρυνθούν. Η αντίστοιχη προς την δεύτερη απάντηση προσπάθεια διαμεσολάβησης ήταν επιτυχής ενώ εκκρεμεί η πρώτη καθότι η υπηρεσία αδυνατεί να προβεί σε αλλαγή τοποθέτησης τους .Εκτός αυτών των παραπόνων έχουν υποβληθεί προφορικά και άλλα δώδεκα με αντίστοιχο περιεχόμενο, από συμπολίτες που δυσανασχετούν για την τοποθέτηση των κάδων πλησίον των σπιτιών τους .Οι συμπολίτες μας θεωρούν ότι επωμίζονται βάρος που δεν τους αναλογεί. Πρόταση του ΣτΔ είναι κατά τομείς του Δήμου μας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από αντίστοιχη εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, να ορίζεται η χωροθέτηση των κάδων ώστε να αποκτήσουν αντίστοιχη νομιμοποίηση. Δεχτήκαμε δέκα εννέα προφορικά αιτήματα σε θέματα καθαριότητας. Συγκεκριμένα τα αιτήματα αυτά αφορούσαν :Έλλειψη κάδων ,πλύσιμο κάδων λόγω δυσοσμίας καθώς και παράπονα για πλημμελή καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων. Τα συγκεκριμένα παράπονα αφορούσαν κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και ιδιαίτερα την περίοδο των απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου και αφορούσε τις περιοχές Κινέτας ,Αλεποχωρίου και Βλυχάδας. Επίσης τρεις περιπτώσεις αφορούσαν παράπονα για την κατάσταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού και την πλημμελή καθαριότητα του. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε αλλά μετά από 6 μήνες το φαινόμενο επανεμφανίστηκε .Θεωρείται δεδομένο ότι μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΓΑΙΑΟΣΕ θα δοθεί έμφαση στον ευπρεπισμό και στον καλλωπισμό των χώρων του. Επίσης στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαία και η κατασκευή έργου που θα αποτρέπει την παροχέτευση ακάθαρτων υδάτων προς την οδό Μεθουριδών, κατάσταση ιδιαιτέρως ενοχλητική για τους περιοίκους . Παράπονα σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδου παραπλεύρως του 2ου Δημοτικού Σχολείου ανάγκασαν την Διοίκηση στην αποστολή εξωδίκου προς τον ιδιοκτήτη ώστε να συμμορφωθεί και να μη καταλαμβάνει χώρο πεζοδρομίου. Δύο συμπολίτες μας επισκέφθηκαν τον ΣτΔΕ διαμαρτυρόμενοι διότι η διέλευση των απορριμματοφόρων από τις ιδιοκτησίες τους ,που λόγω στενότητας δρόμου και παρκαρισμένων αυτοκινήτων ,εξαναγκάστηκαν να υπερβούν πεζοδρόμια ,προξένησαν καταστροφή μικρής έκτασης στις μετώπες των βεραντών τους. Οι συγκεκριμένοι, προφορικά, αιτούνται αστικών αποζημιώσεων για μικροποσά που οφείλονται στην αποκατάσταση των φθορών.

Θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό
Υπεβλήθησαν τηλεφωνικά και δια ζώσης είκοσι δύο αιτήματα για αλλαγή λαμπτήρων τα οποία και επιλύθηκαν χάρη στην άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Θέματα που αφορούν την ΔΕΥΑΜ (Ύδρευση και αποχέτευση)
Εκτός των προφορικών παραπόνων που έχουν υποβληθεί για υπέρογκους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΜ έχουν υποβληθεί και γραπτές αναφορές για τις οποίες έχουν αποσταλεί οι υπ’αριθ.πρωτ.7262/13-04-2011 και 16518/22-07-2011 απαντήσεις .Η διαμεσολάβηση ήταν επιτυχής αφού διεγνώσθη στο μεν πρώτο εσφαλμένη καταμέτρηση ενώ στο δεύτερο διαρροή εντός της οικοδομής του. Ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί τους συμπολίτες μας αφορά την σύνδεση των οικιών τους με το δίκτυο της αποχέτευσης που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να καταβάλλουν την αντίστοιχη δαπάνη .Έτσι φθάνουμε στο σημείο ακόμα και καταγγελιών μεταξύ συμπολιτών για την μη σύνδεση τους με το δίκτυο αποχέτευσης οπότε ο ΣτΔ ,σε απάντηση προς καταγγέλλοντες συμπολίτες με αριθ.πρωτ. 20578/20-09-2011και 16760/18- 08-2011, ενημερώνει για τον κανονισμό αποχέτευσης και τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι σε αυτόν. Λόγω οικονομικής συγκυρίας και αδυναμίας των καταγγελλόμενων να προβούν σε σύνδεση ,η διαμεσολάβηση είναι σε εκκρεμότητα. Στο σημείο αυτό ο ΣτΔ προτείνει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε ύστερα από την καταγραφή των οικονομικά αδύναμων και κατ΄εξαίρεση, να αναλάβει ο Δήμος τις εργασίες σύνδεσης με αυτεπιστασία χρησιμοποιώντας υδραυλικούς από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης του προγράμματος του ΟΑΕΔ. Άλλοι πέντε συμπολίτες μας ,στην πλειονότητα άνεργοι, ζητούν την διαμεσολάβηση του ΣτΔ προς την ΔΕΥΑΜ προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υδροδότησης ύστερα από την αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση . 6 Με θετικό τρόπο αντιμετωπίσθηκε αίτημα συμπολίτη, ο οποίος ζήτησε να εξαιρεθεί από το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, αφού η κατοικία του είναι πλησίον αρχαιολογικού χώρου (Κρήνη Θεαγένους) και στη συγκεκριμένη περιοχή δεν επετράπη να γίνουν εκσκαφές για την αποχέτευση. Γίνεται επίσης προσπάθεια να επέλθει εξωδικαστικός συμβιβασμός ,ύστερα από αγωγή, που &k;appa;&

Παρόμοια άρθρα

Back to top button