9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 4/5/2017

Παρακολουθήστε την 9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2017.
 2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 14/2017 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί ορισμού ορκωτού λογιστή για το τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικονομικό έτος 2016».
 3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 30/2017 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί έγκρισης 2ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ λόγω προσθήκης δραστηριότητας (λειτουργία κινηματογράφου)».
 4. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων.
 5. Έγκριση της εκπροσώπησης του Δήμου στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών & Κινεζικών Πόλεων, της εν λόγω δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την Αναβίωση εθίμων της Αποκριάς.
 7. Περί εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεγάρων.
 8. Περί μίσθωσης υπαίθριου χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) στην πόλη των Μεγάρων.
 9. Περί μίσθωσης ακινήτου στην πόλη των Μεγάρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες του Δήμου.
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση – επισκευή αγροτικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρικών καταστροφών».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων – Αστικό Τμήμα».
 12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη».
 13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη».
 14. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μεγαρέων για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 15. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στο νέο δίκτυο ακαθάρτων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων».
 16. Καθορισμός δόσεων του δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μεγάρων.
 17. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαρέων.
 18. Περί έγκρισης των εργασιών αποτύπωσης των περιγραμμάτων των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πολεοδομικών μελετών, οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων του Δήμου Μεγαρέων σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button