Έρευνα του ΒΕΠ για τον βαθμό αισιοδοξίας των βιοτεχνών της περιοχής στις 10/2

Με μια έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σε συνεργασία με την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων OPINION POLL έγινε η προσπάθεια να ερευνηθεί ο βαθμός αισιοδοξίας των Βιοτεχνών της περιοχής τόσο για την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, όσο και για την προσωπική Επιχείρηση τους, για τα προβλήματα που συναντούν, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, τις δυσκολίες που βάζουν φρένο στην αναπτυξιακή τους προσπάθεια.

Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση των οργάνων διοίκησης του Β.Ε.Π με στόχο να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση με τρόπο επιστημονικό και για να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ευρήματά της ως εργαλείο για τις διεκδικήσεις των Βιοτεχνών, τους προσανατολισμούς και ιεραρχήσεις θεμάτων στην δράση του Β.Ε.Π στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των πιο στοιχειοθετημένων παρεμβάσεων στο επόμενο διάστημα.

Τα αναλυτικά συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και η επεξήγηση του γενικότερου κλίματος στις βιοτεχνίες θα παρουσιαστεί στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, στις 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΠ (Καραϊσκου 111, Πειραιάς).

Ανάμεσα στα ευρήματα της Έρευνας ξεχωρίζουμε την μεγαλύτερη αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζουν το μέλλον οι Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα στην Κρίση, από το 2010 και μετά, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν και πριν την κρίση, αλλά και την δυσκολία να βρεθεί εύκολα κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Σημειώνουμε ότι το 33.9% των Επιχειρήσεων δηλώνουν ότι χρειάζονται τεχνικό προσωπικό και από αυτές το 76.7% τονίζουν ότι δεν βρίσκουν εύκολα! Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και διάσταση όταν το 33.2% των Επιχειρήσεων εμφανίζονται στην Έρευνα να σκοπεύουν να κάνουν μία ή παραπάνω προσλήψεις μέσα στο 2020! Ωστόσο, το σύνολο των ευρημάτων της Έρευνας που δίνεται στην δημοσιότητα είναι σημαντικά, χρήσιμα για να καταγραφεί η πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα 15.000 περίπου Βιοτεχνών μελών του Β.Ε.Π.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ανδριανός Μιχάλαρος υπογραμμίζει τα ακόλουθα:
«Εκτιμήσαμε ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου, ότι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, χρειάζεται να στηριχθούμε σε επιστημονικά ευρήματα που μας δείχνουν καλύτερα τα υπάρχοντα προβλήματα, τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε, τους βασικούς άξονες των διεκδικήσεών μας που πρέπει να χαράξουμε.

Όπως επισημάναμε προς κάθε κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην παροχή κινήτρων και ενισχύσεων προς τις βιοτεχνίες και τους επαγγελματίες με παραγωγικές και τεχνικές δραστηριότητες. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη αφ’ ενός για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου την αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα απαιτείται άμεσος επαναπροσδιορισμός του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, μετεκπαίδευση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, εκσυγχρονισμός της ύλης αλλά δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών στα τεχνικά επαγγέλματα.

Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, μεταξύ των εξαιρετικώς χρήσιμων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την Έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με την OPINION POLL και δικαιώνουν την πρωτοβουλία μας.
Το ζητούμενο τώρα είναι η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα συνεδριάσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση με τα Σωματεία και εκπροσώπους του Πολιτικού – Αυτοδιοικητικού – Επιμελητηριακού κόσμου, ώστε να χαράξουμε νέους δρόμους για το μέλλον».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button