Δήλωση Γ. Σεβαστή για το θέμα μεταφοράς LNG από το Πέραμα Μεγάρων

Δήλωση του Προέδρου της Δ.Ε. Νέας Περάμου κ. Ιωάννη Σεβαστή αναφέρει:

«Πριν από κάποιους μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων και προσφάτως το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου πήρε σχετική απόφαση περί μη διέλευσης φορτηγών με υγροποιημένο αέριο LNG από τον αστικό ιστό των πόλεών μας καθώς υπήρξε η πρόθεση από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας το Πέραμα Μεγάρων να αποτελέσει σταθμό φόρτωσής υγροποιημένου αερίου LNG από τη ΔΕΣΦΑ. Η λογική των αποφάσεων αυτών ήταν η επικινδυνότητα του φορτίου και τι μπορεί να προκληθεί στις περιοχές μας σε περίπτωση ατυχήματος.

Είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνος και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συντοπίτη μας κ. Κουμπέτσο Γιώργο ότι το Πέραμα Μεγάρων έχει απορριφθεί ως περιοχή εγκατάστασης σταθμού καθώς δεν πληροί κάποιες προϋποθέσεις κι αν αυτό κάποτε συμβεί θα είναι στο μακρινό μέλλον κι αφού έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις καθώς ο σταθμός που έχει επιλεγεί για την φόρτωση και μεταφορά του υγροποιημένου αερίου θα είναι ο ΚΡΟΝΟΣ στην Ελευσίνα.

Μαθαίνουμε πως τελικά ο ΚΡΟΝΟΣ έχει απορριφθεί και τελικώς ο σταθμός φόρτωσης θα είναι το Πέραμα Μεγάρων και πρόκειται να λειτουργήσει από τις 19 Μαΐου 2023 και με τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνος αλλά και με ενημερωμένο το Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόριο Σταμούλη.

Κι ερωτούμε: Είναι αλήθεια κύριε Κουμπέτσο ότι το Πέραμα θα αποτελέσει σταθμό φόρτωσης και μεταφοράς υγροποιημένου αερίου LNG παρά τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε στο πρόσφατο παρελθόν κι αν ναι γιατί συνέβη αυτό τελικώς. Κι αν πήρατε θέση για την εγκατάσταση εκεί ποια ήταν η δική σας τοποθέτηση μιας και είσαστε από τον τόπο μας και γνωρίζετε τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων και την επικινδυνότητα του όλου εγχειρήματος.

Κι ερωτούμε: Κύριε Σταμούλη, κύριε Δήμαρχε, είστε ενήμερος για την εγκατάσταση σταθμού φόρτωσης και μεταφοράς υγροποιημένου αερίου LNG από το Πέραμα Μεγάρων από τις 19 Μαϊου 2023? Κι αν ναι, πότε ενημερωθήκατε και για ποιο λόγο δεν έχετε ενημερώσει τους τοπικούς φορείς και τους επικεφαλείς των συνδυασμών?

Ακολουθεί η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Νέας Περάμου

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός Πρωτ: 7065/6-4-2023
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της υπ’ αριθ. 10/2023 πράξεως του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου από την αριθ. 4/5-4-2023 τακτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε ύστερα από την αριθ. 6626/31-3-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και κοινοποιήθηκε νόμιμα με Δημοτικό κλητήρα την 31-3-2023.

ΘΕΜΑ 2ο
«Λήψη ψηφίσματος για την μη διέλευση φορτηγών με υγροποιημένο αέριο LNG από την Ρεβυθούσα μέσα από τον αστικό ιστό της Κοινότητας Νέας Περάμου λόγω επικινδυνότητας φορτίου» (θέμα από κ. Βάγια Παναγιώτη)
Το Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία επί 7 μελών, παρόντων του Προέδρου κ. Σεβαστή Ιωάννη και των μελών:
1. Φραγκούλη Μαρίας – Παρασκευής, 2. Πολιτάκου Κωνσταντίνας, 3. Τσεγκέλη Ευφροσύνης 4. Βάγιας Παναγιώτης 5. Γκόγκα Βασιλικής 6.Ψωμιάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και έδωσε το λόγο στον Τοπικό Σύμβουλο κ. Βάγια Παναγιώτη εισηγητή του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα:
«Όπως ίσως όλοι γνωρίζετε εδώ κι αρκετό καιρό από την ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα φεύγουν φορτηγά με υγροποιημένο αέριο LNG το οποίο μεταφέρεται στην Ελευσίνα . Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΕΣΦΑ ότι ο όγκος των φορτηγών αυτοκινήτων που θα εκτελούν αυτά τα δρομολόγια θα είναι περί τα 500 οπότε καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας συζητάμε.
Επειδή προ ημερών συνέβη κάποιο ατύχημα σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ήταν εντός του αστικού ιστού της Νέας Περάμου καθώς προς ώρας δεν διέρχονται την πόλη μας. Σας θυμίζω δε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων έχει πάρει σχετικό ψήφισμα για αλλαγή χάραξης πορείας ώστε να μην διέρχονται εντός κατοικημένων περιοχών.

Σας καλώ λοιπόν να λάβουμε σχετικό ψήφισμα περί μη διέλευσης των φορτηγών με υγροποιημένο αέριο LNG μέσα από τον αστικό ιστό της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου λόγω επικινδυνότητας φορτίου.
Κατόπιν των ανωτέρω καλώ το Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τοπικού Συμβούλου κ. Βάγια Παναγιώτη καθώς και τις δ/ξεις των Ν. 3852/2010 & 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
«Την λήψη ψηφίσματος για την μη διέλευση φορτηγών με υγροποιημένο αέριο LNG από την Ρεβυθούσα μέσα από τον αστικό ιστό της Κοινότητας Νέας Περάμου λόγω επικινδυνότητας φορτίου»
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2023

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Σεβαστής Ιωάννης Γκόλια Μάρθα
Τα Μέλη
1. Φραγκούλη Μαρία – Παρασκευή
2. Πολιτάκου Κωνσταντίνα
3. Τσεγκέλη Ευφροσύνη
4. Βάγιας Παναγιώτης
5. Γκόγκα Βασιλική
6. Ψωμιάδης Ι

Παρόμοια άρθρα

Back to top button