Εποικοδομητική συνάντηση και θετικό κλίμα μεταξύ Ο.Λ.Ε και Δημάρχου Μεγαρέων

Το γραφείο ενημέρωσης και επικοινωνίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, με δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε, ενημερώνει για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του δημάρχου Μεγαρέων Γρ. Σταμούλη και του κ. Απόστολου Καμαρινάκη, διευθύνοντα συμβούλου του οργανισμού.

Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρινάκη και του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, στο Δημαρχείο Μεγάρων την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός και η εξέταση της δυνατότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων για τη συνέχιση της συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων από τον Δήμο σε όλους τους χώρους δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων.

Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και δόθηκαν αμοιβαίες διευκρινήσεις για την επίλυση και διευθέτηση του ζητήματος, το οποίο είχε προκύψει αναφορικά με τα οικονομικά ανταλλάγματα που είχαν καθοριστεί κατά το παρελθόν και κατέβαλλε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ προς το Δήμο.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανατεθεί στα τεχνικά κλιμάκια των δύο φορέων η σύνταξη σχετικής σύμβασης αφού προηγουμένως διευθετηθούν οι τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες.

Επίσης από την πλευρά του Ο.Λ.Ε. ΑΕ προτάθηκε η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων Ο.Λ.Ε. ΑΕ- Δήμου Μεγαρέων και η χάραξη κοινής γραμμής σε θέματα περιβάλλοντος μέσω της από κοινού συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν συνεργάτες του κ. Καμαρινάκη και διοικητικά στελέχη του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button