Εντεταλμένοι Σύμβουλοι: Μύθοι & Πραγματικότητα

Αφορμή για να γράψω το παρακάτω κείμενο μου έδωσε μια δημοσίευση που διάβασα στον τοπικό Τύπο πριν μερικές εβδομάδες. Είναι ένα άρθρο του φίλου μου κ. Γιάννη Δρίτσα που αναφέρεται στους «εντεταλμένους» δημοτικούς συμβούλους.

 

Καταρχάς θέλω να συμφωνήσω ότι η παρουσία τους στην διοικητική δομή ενός Δήμου είναι απαραίτητη και βοηθά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης.

 

Όσον αφορά στο ρόλο τους όμως, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Αυτά στα οποία αναφέρεστε είναι υποχρεώσεις που, κατά την γνώμη μου, έχουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να λειτουργούν, δηλαδή, σαν «αγγελιοφόροι»  μεταξύ του απλού πολίτη και της Δημοτικής Αρχής.

 

Στο παρακάτω απόσπασμα φαίνεται ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι «εντεταλμένοι» δημοτικοί σύμβουλοι, όπως αυτός είναι οριοθετημένος μέσα από τις ερμηνευτικές εγκύκλιους του Νόμου 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

(ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 30565 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43

 

Κεφάλαιο Ε’, παράγραφος 1.

 

1. Γενικά

«…Οι Αντιδήμαρχοι, επομένως, είναι οι σύμβουλοι οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος. Διαφορετική περίπτωση είναι οι «εντεταλμένοι» δημοτικοί σύμβουλοι, στους οποίους μπορεί να ανατίθεται από τον Δήμαρχο, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.»

 

Στη επόμενη παράγραφο περιγράφονται ξεκάθαρα και οι αρμοδιότητες που έχουν οι Αντιδήμαρχοι.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43

Κεφάλαιο Ε’, παράγραφος 2.

 

2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο σε Αντιδημάρχους- Καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχοι.

 

«…Οι κατά τόπον αρμοδιότητες που μπορούν να ασκήσουν οι Αντιδήμαρχοι είναι:

 

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

 

γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.»

 

Διαβάζοντας στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων τις αρμοδιότητες των «εντεταλμένων» δημοτικών συμβούλων βλέπω μεταξύ άλλων τα έξης:

 

  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός Υπηρεσιών Δήμου
  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Μελετών και προγραμματισμού Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Επίβλεψη έργων με αυτεπιστασία
  • Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μεγάρων και Νέας Περάμου

 

Όλες αυτές είναι αρμοδιότητες που έχουν οι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο και το νόμο3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»!

 

Νομίζω ότι βλέποντας κάποιος τα παραπάνω αναρωτιέται όπως αναρωτιέμαι και εγώ:

 

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος  που έχουν οι «εντεταλμένοι» δημοτικοί σύμβουλοι;

 

Ο ρόλος τους είναι να υποκαθιστούν τους Αντιδήμαρχους που έχουν τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες;

 

Η απάντηση για τον ρόλο και  τις αρμοδιότητες που έχουν οι «εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι ξεκάθαρη.

 

Εποπτεία και  συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.

 

Και το λέω αυτό, γιατί απλούστατα η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κτλ.),  η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού είναι αρμοδιότητες που έχουν οι Αντιδήμαρχοι.

 

Συνεπώς η προσπάθεια της διοίκησης να αποδώσει στους συγκεκριμένους εντεταλμένους συμβούλους ρόλους και αρμοδιότητες που εκ του νομού έχουν οι Αντιδήμαρχοι, έχει δύο ερμηνείες:

 

  1. Είτε οι Αντιδήμαρχοι που έχουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους, άρα η επιλογή τους δεν έγινε με βάση τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους.
  2. Είτε οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν κάποιες «αρμοδιότητες» προκειμένου να «αποκατασταθούν» πολιτικά, αφού οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι κατειλημμένες.

 

Και με τις δυο παραπάνω ερμηνείες καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

 

Η τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης από την διοίκηση του Δήμου, δεν γίνεται με βάση τις ικανότητες και την δυνατότητα προσφοράς έργου προς το Δήμο και τους πολίτες, αλλά είναι καταφανέστατα προϊόν εκπλήρωσης προεκλογικών δεσμεύσεων από την πλευρά του Δημάρχου.

 

Δηλαδή και για να γίνει πιο κατανοητό, πιστεύω πως το «μοίρασμα» των θέσεων γίνεται με γνώμονα  την  προσπάθεια της διοίκησης να κρατηθούν ισορροπίες στο εσωτερικό του συνδυασμού της.

 

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω στον κ. Δρίτσα πως κατά την άποψή μου, ούτε ο θεσμός, ούτε η ποιότητα των ανθρώπων που επιλέγονται, οδηγούν στη υποτίμηση των «εντεταλμένων» συμβούλων.

 

Στην υποτίμηση του όρου «εντεταλμένος» δημοτικός σύμβουλος, οδηγεί κυρίως το σκεπτικό με το οποίο επιλέγει η διοίκηση του δήμου, να αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο θεσμό. 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button