Εννέα βήματα για πραγματικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη και την ανεργία

Σαν βασική αρχή του συνδυασμού μας έχουμε θέσει από την αρχή, ότι η διεκδίκηση της ψήφου από τους πολίτες πρέπει να βασίζεται στο να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα συγκριμένα προβλήματα που ταλαιπωρούν την κοινωνία σε κάθε χρονική στιγμή. Το σημαντικότερο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία και ως δημοτική αρχή είναι εξεύρεση οικονομικών πόρων και η συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θέμα βασικής προτεραιότητας για την ευημερία της κοινωνίας μας. Είναι προτιμότερο λοιπόν από τις άσκοπες φωτογραφήσεις σε εκδηλώσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από τις προτάσεις που υποτίθεται κατατέθηκαν για διαβούλευση, να μιλήσουμε συγκεκριμένα και ρεαλιστικά. Έτσι, σήμερα καταθέτουμε τη δική μας πρόταση, το δικό μας οδικό χάρτη που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της τοπικής οικονομίας, που δεν βασίζεται σε γενικότητες αλλά είναι αποτέλεσμα συγκριμένης λογικής για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το σχέδιο μας αναλύεται σε 9 συγκεκριμένα βήματα:

 

1.            Ειδικός σχεδιασμός πάνω στα δεδομένα και τις ανάγκες της πόλης μας προκειμένου η διεκδίκηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με αποδεκτές τους ΟΤΑ για δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης να έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για τους εργαζομένους και τις τοπικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η δημιουργία κινήτρων σε τοπικές επιχειρήσεις για μόνιμη απορρόφηση ανέργων με αναβαθμισμένες δεξιότητες.

 

2.            Δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για σοβαρούς υποψήφιους επενδυτές προκειμένου και με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης για τον τοπικό άνεργο πληθυσμό.

 

3.            Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ως νέο βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικότητας για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Το κέρδος μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης προκύπτει, από δράσεις που εξυπηρετούν κυρίως το κοινωνικό συμφέρον και η διανομή του, γίνεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράδειγμα αντικειμένου μιας τέτοιας επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και καθαριότητας από ανέργους.

 

4.            Μηδενική χρήση του μέτρου της απευθείας ανάθεσης σε μικρά έργα αλλά αντικατάσταση του με εργαλείο ηλεκτρονικής επιλογής με αντικειμενικά κριτήρια αποκλειστικά για μικρά έργα που δεν απαιτείται μειοδοτικός διαγωνισμός.

5.            Φορέας αρωγής επιχειρήσεων. Αρμοδιότητες:

 

1ον : Υποδοχή προτάσεων για την συνεχή βελτίωση της πολιτικής του δήμου προς τις επιχειρήσεις είτε μικρές βιοτεχνίες, είτε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή αγροτικές επιχειρήσεις και

 

2ον: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενεργοποίηση της εξωστρέφειας κυρίως στον αγροτοδιατροφικό τομέα με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ποιότητα των προϊόντων μας και την διαμόρφωση υψηλής προστιθέμενης αξίας αυτών μέσω της τυποποίησης. Τέτοιες υπηρεσίες θα είναι η στήριξη στις διαδικασίες πιστοποίησης(κατοχύρωσης brandname για κάθε είδους προϊόν που παράγεται στην πόλη), σύνταξη μελετών marketing για την είσοδο σε νέες αγορές και άλλες.

 

6.            Προγραμματικές συμβάσεις Δήμου με ΚΕΚ και άλλα ιδρύματα (πχ Πανεπιστημια) για την εκπαίδευση ανέργων επαγγελματιών σε νέα αντικείμενα έτσι ώστε να ανακατευθυνθούν σε κλάδους που τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους είναι ανταγωνιστικοί και προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης ή που θα επιλέξουν οι ίδιοι ως ελκυστικούς. Ταυτόχρονα μέσω αυτού να γίνει εκπαίδευση σε παλιά επαγγέλματα που έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, ως διέξοδος εργασίας σε νέους ανέργους.

 

7.            Στρατηγικό σχέδιο για την εδραίωση Τουρισμού Ημέρας, σε διαρκή συνεργασία με τουριστικά γραφεία, ο οποίος δεν απαιτεί την ύπαρξη ξενοδοχειακών υποδομών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις μικρές επιχειρήσεις της πόλης όπως εστίασης και εμπορικά καταστήματα. 

 

8.            Αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υψηλή τεχνολογία σε συνεργασία με ερευνητικά τμήματα Πανεπιστημίων. Μέσω αυτών θα επιδιωχθεί η δημιουργία Θερμοκοιτίδας υψηλής τεχνολογίας που θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης στους απόφοιτους πανεπιστημίων της πόλης μας.

 

9.            Εξοικονόμηση μέσω εξορθολογισμού αριθμού και αμοιβών ειδικών συμβούλων το ρόλο των οποίων θα τον καλύψουν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι επιτροπές του Καλλικράτη, μέσω συμφώνου ανιδιοτελούς προσφοράς. Επίσης μέρος της αποζημίωσης δημάρχου και αντιδημάρχων να διατίθεται σε ειδικό ταμείο που θα καλύπτει ανάγκες αποκλειστικά ασφάλειας, καθαριότητας.  Έτσι θα προκύψουν κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών που έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση η πόλη.

 

Η εποχή απαιτεί γνώση και εξειδίκευση. Φαινόμενα όπως η συνένωση τριών αντικειμένων, της παιδείας της υγείας και της ανάπτυξης, σε μια αντιδημαρχία όπως κάνει η σημερινή δημοτική αρχή, δεν επιφέρουν καμία αποτελεσματικότητα. Το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο είναι αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα και δεσμευόμαστε με όλες μα τις δυνατότητες σε αυτό.

 

Η ομάδα εργασίας για την οικονομία και ανάπτυξη του ΄΄ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΡΑ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ΄΄

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, π. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button