Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση

Σήμερα η Ελληνική κοινωνία βιώνει μια σοβαρή οικονομική κρίση και το μέγα ζητούμενο είναι η Ανάπτυξη και οι τρόποι επίτευξης της.

Η χώρα μας με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζει τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια για την περίοδο 2014-2020. Ο σχεδιασμός στοχεύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση   του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού και στην δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης με εξωστρέφεια, καινοτομία και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.

Στο αναπτυξιακό αυτό πλαίσιο της χώρας κάθε τοπική κοινωνία, που επιθυμεί να ξεπεράσει την κρίση οφείλει άμεσα:

 • Να περάσει  στην ενεργητική κοινωνική πολιτική,  η οποία βοηθάει το επιχειρείν  και τη δημιουργικότητα σε κάθε επίπεδο.
 • Να αναθεωρήσει πολλές από τις ξεπερασμένες πια πρακτικές και νοοτροπίες δράσης.
 • Να αναπροσαρμόσει ανάλογα τις προτεραιότητες και επιλογές και να προχωρήσει εφαρμόζοντας σε κάθε κλάδο  δραστηριότητας σύγχρονες και καινοτόμες  μεθόδους. ( π.χ  νέα αγροτική καλλιέργεια , νέος τρόπος εκμετάλλευσης  άλλων τομέων παραγωγής  κλπ.)

Η Ένωση Πολιτών με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τα σπουδαία συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας έχει καταρτίσει ένα ρεαλιστικό  πενταετές πρόγραμμα (2014-2019), το οποίο προσπαθεί, να συνδέσει το χθες  με το αύριο  στηρίζοντας  την προσπάθεια  σε 7 βασικούς άξονες δράσεων.

Για το σκοπό αυτό λειτουργούν ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, που γνωρίζουν τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μας.

Είναι σε θέση με την ανάληψη των καθηκόντων, ως η νέα Διοίκηση του Δήμου και με την στήριξη των πολιτών  Μεγάρων και Νέας Περάμου, να αξιοποιήσει  τις παρεχόμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων αλλά και ιδιωτικών (ΣΔΙΤ), να  εξορθολογίσει τις δαπάνες  του Δήμου και να προτείνει  συγκεκριμένες  παραγωγικές επενδύσεις.

Με βάση τα ανωτέρω θα παρουσιασθεί συνοπτικά ο ένας από τους επτά άξονες δράσεων του προγράμματος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ,  η  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”.

Οι βασικές προτεραιότητες του άξονα αυτού  επικεντρώνονται  στα παρακάτω:

 • Στήριξη Αγροτικής, Πτηνοτροφικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης
 • Διατήρηση και ενίσχυση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεγάρων
 • Αναβάθμιση και πλήρης λειτουργία των σφαγείων
 • Δημιουργία οργανωμένων πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (προβατοτροφία, πτηνοτροφία,κλπ) και την αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.
 • Δημιουργία «αγοράς» τοπικών προϊόντων την τουριστική περίοδο σε Νέα Πέραμο, Κινέττα και Λεωφ. Αλεποχωρίου.
 • Θεσμοθέτηση Καλοκαιρινού Φεστιβάλ «Ελαιουργικό Πάρκο».
 • Προώθηση των ΠΟΠ προϊόντων (φιστίκι, πτηνοτροφικά-κτηνοτροφικά προϊόντα κλπ) κατόπιν υλοποίησης των διαδικασιών που προβλέπονται.
 • Διοργάνωση «γιορτής του αυγού» κάθε χρόνο με στόχο την προώθηση, διατήρηση και ανάδειξή του σε επώνυμο τοπικό προϊόν.
 • Διοργάνωση «γιορτής των οστράκων» για την ανάδειξη και προώθηση των θαυμάσιων προϊόντων της θαλάσσιας περιοχής της Νέας Περάμου.
 • Αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων Απασχόλησης
 • ∆ημιουργία ∆ημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και περιφερειακών προγραμμάτων.
 • Αξιοποίηση ΒΙ.ΠΕ
 • Η βιομηχανική περιοχή  πρέπει να γίνει πόλος έλξης  νέων επενδύσεων. Καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητη η δημιουργία υποδομών, σχεδιάζουμε:
 • Κίνητρα για εγκατάσταση νέων βιομηχανιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Εύρεση πόρων για ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.
 • Ανάπτυξη δικτύων κοινής ωφέλειας (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροδότηση, καθαριότητα κ.α.).
 • Δημιουργία ευκολότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης σε αυτήν.
 • Υποστήριξη Επιχειρηματιών
 • Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Υποστήριξης Νέων Επιχειρηματιών το οποίο θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Δημιουργία Γραφείου για τη μέγιστη εκμετάλλευση των επιδοτήσεων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που απευθύνονται στην περιφέρεια.
 • Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας (internet site) για την ανάδειξη των τοπικών παραγωγών και παράλληλα την επικοινωνία-επαφή με υποψήφιους πελάτες χωρίς μεσάζοντες.
 • Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις νέες επιχειρήσεις που θα έχουν έδρα τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο (για 2 χρόνια).

Το ανωτέρω θα υλοποιηθούν σταδιακά και με την συνδρομή όλων των συναφών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button