ΕΛΠΕ: Αυξημένη φλόγα στον πυρσό λόγω επαναλειτουργίας μονάδων των εγκαταστάσεων

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία σταδιακής επανόδου σε κανονικές συνθήκες, μονάδων των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, προκειμένου να υλοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. Η διαδικασία της επαναφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες 20 ημέρες.

Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος που ακολουθούν διεθνώς όλα τα διυλιστήρια.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων του, ενώ όλες οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνονται πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button