Εκπαιδευτικό προσωπικό κι εκπαιδευτές ζητάει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το 2019/2020

Το Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ζητεί εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευτές για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης με προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκαν σήμερα ζητεί εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Εκπαιδευτές για το σχολικό έτος 2019/2020.

Οι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά για τους εκπαιδευτικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr μέχρι τις 23 Αυγούστου 2019 ώρα 15:00 ή εάν θέλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς έως τις 26 Αυγούστου 2019. Για δε τους εκπαιδευτές στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης μέχρι τις 19 Αυγούστου 2019, ώρα 15:00.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button