«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»: Υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 4704/11-11-2021 Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2021 – 2022.

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στη διαδρομή Έργα/Προγράμματα → Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 → ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 → Νέοι Γεωργοί → 3η Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 – 2022.

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
& Αλιείας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button